Vild och lekfull festival utmanar status quo

Dare to Learn i Helsingfors är Nordeuropas största och vildaste festival kring framtidens lärande. NVL fick ett samtal med festivalens CEO Henna Pursiainen och Akseli Huhtanen som är framtidsproffs på kontinuerligt lärande. De efterlyser en hållbar livsstil som passar in i miljökrisens tidevarv.

 
Festivalen Dare to Learn ordnas i år för tredje gången i Helsingfors. Foton: pressfoton Festivalen Dare to Learn ordnas i år för tredje gången i Helsingfors. Foton: pressfoton

– Vi kallar det för en festival eftersom vi vill betona att Dare to Learn handlar om att tänka stort, vilt och kreativt. En vänlig och energisk atmosfär gör all skillnad i världen när du vill skapa lösningar som utmanar staus quo, säger Henna Pursiainen som är CEO för evenemanget.

Dare to Learn som hålls den 19-20 september är den största festivalen i Nordeuropa som fokuserar på lärande. Den kan beskrivas som en två dagar lång lekplats där människor som vill låta sig utmanas till att bli en del av framtidens snabbt föränderliga lärande samlas.

På festivalen presenteras toppaktuella ämnen som är på kommande inom branschen. I fjol deltog 4000 personer från 50 olika länder. Bland besökarna fanns internationella utbildare, framåtsträvande ledare från startup-företag och annat branschfolk som intresserar sig för framtidens lärande. 

Årets huvudtema är Kontinuerligt lärande bortom examen (Continuous Learning Beyond Degrees). Den brännande frågan för festivalarrangörerna är följande: Hur mycket lärande kan man aktivera på bara två dagar genom att sammanföra professionella som alla delar samma passion?

– Vi frågar inte efter titlar, men vi efterlyser nyfikenhet, säger Henna Pursiainen.

Henna-Pursiainen-2018-(003).jpg

CEO Henna Pursiainen ser festivalen som en stor lekplats för vuxna. Foton: pressfoton

Fest för Finland 100 år

En av dem som var med och startade Dare to Learn 2017 är Akseli Huhtanen som idag är knuten till det dynamiska finländska Aalto-universitetet som har stor internationell spännvidd. När festivalen startade ville man proklamera värdet av att Finland, genom utbildning, gått från att vara ett fattigt utvecklingsland till en välfärdsstat på bara hundra år. 

– Dare to Learn förverkligas i huvudsak med hjälp av studerandekrafter och det är också själva idén. Vi är alla studerande och vi kan alla lära av varandra. Genom festivalen vill vi vara en del av lösningen på den globala lärandekrisen. 

Hållbar livsstil

Akseli Huhtanen har själv en bakgrund som lärare i filosofi och beskriver lärandet som en personlig kallelse.

– När jag undervisade gymnasieelever upptäckte jag att det allra viktigaste är motivation. Om jag inte får tonåringar nyfikna av filosofins stora frågor så är allt annat jag gör i klassen värdelöst. Det samma gäller vuxna: Det mest centrala är att hitta äkta motivation för att lära sig en sak.

Akseli Huhtanen tror på ett ännu större uppsving för begreppet ”kontinuerligt lärande” och betonar vikten av att vi börjar se lärandet som någonting som har ett eget livsvärde, inte enbart som ett arbetsredskap.

– När vi matar vår nyfikenhet lär vi oss samtidigt många anmärkningsvärda saker. Det är en hållbar livsstil i miljökrisens tidevarv.

Akseli-Huhtanen-kasvokuva.jpg

Akseli Huhtanen var med när Dare to Learn startade 2017. Foton: pressfoton​​​​​​​

Vilka är framtidens största utmaningar?

– Det är ”Lärandets globala kris”, vars lösning samtidigt är en nyckel till att lösa många andra problem. Majoriteten av världens elever lär sig ingenting i skolan, även om de går där. Det här problemet finns speciellt i fattiga områden. Det hjälper till att upprätthålla fattigdomen som i sin tur leder till andra problem.

Akseli Huhtanen berättar att arbetets betydelse nu börjar ifrågasättas på grund av miljökrisen. En accelererande konsumtion är inte längre ett alternativ. Arbetslivets förändringar syns också på grund av digitaliseringen och AL (artificiell intelligens) där kraven på förnyelse är enorma. 

– Traditionell “human resource development” är inte längre gångbar. Vi kan inte utveckla människor ovanifrån och främst se dem som en resurs. Enligt många behöver vi en revolution, där lärandet och samtidigt beslutanderätten ges tillbaka till människan själv.

Hur ska vi se på morgondagens lärande?

– Vi måste börja förstå att arbete, ekonomi, hållbarhet och lärande korsbefruktar varandra. Vi kan inte längre hålla på och åtskilja arbete och ett betydelsefullt liv från varandra och vi kan inte heller leva utan kontinuerligt lärande. De här tankegångarna har någon gång kallats för bildning!

Vilka områden inom utbildningen tycker du att får för lite uppmärksamhet?

Min åsikt är att vi fokuserar för lite på själva lärandet. Vi talar om innehåll, betyg och strukturer, men väldigt sällan om hur en människa i själva verket lär sig.

Vad kan andra länder lära sig av Finland, och tvärtom?

– Alla nordiska länder har en långt tradition kring vuxnas lärande, till exempel via den fria bildningen. Det här är någonting som övriga världen kunde ta lärdom av. I Finland pågår det som bäst en livlig diskussion kring vem som ska ha ansvar för och vem som ska betala när den vuxna använder tid för lärandet. Här skulle vi ha mycket att lära av länder som inte begränsar sig så strikt till olika utbildningssystem.

36906439691_dff4798028_b.jpg

Under tidigare år har intresset varit stort för Dare to Learn. Foton: pressfoton

Vilka förmågor kommer att vara viktiga i framtiden?

– Det första är färdigheter som hör ihop med en hållbar livsstil: att hitta ett meningsfullt liv som inte är kopplat till konsumtion. Det andra är skaparförmåga när det gäller användarcentrerade tjänster. För det tredje skulle jag säga att även om alla inte kan bli kodare, så behöver alla bli bättre än tidigare på att tillägna sig digitala system. Det är också resursbesparande.

Och till sist en avslutande fråga till Henna Pursiainen: Varför ska man besöka Dare to Learn?

– Om du tror att morgondagens utmaningar kan lösas bäst genom att överbygga gapet mellan människor som har olika yrken – då ska du inte tveka utan komma!

Fakta om Dare to Learn

Dare to Learn är Nordeuropas största internationella evenemang kring lärande. Festivalen ordnas årligen i Helsingfors.

Idén är att sammanföra professionella aktörer inom branschen och bland dem hittas lärare, forskare, utbildare och sakkunniga inom utbildningsteknologi.

Den första festivalen ordnades 2017. Årets festival hålls på Kulturfabriken i Helsingfors den 19-20 september.

Här kan du läsa mera om festivalen här.