Vilka Yrkeshögskoleutbildningar behövs de närmaste åren?

 
Myndigheten för yrkeshögskolan genomför en ansökningsomgång under hösten 2009 för utbildningar med start hösten 2010 och våren 2011. Inför denna ansökningsomgång har myndigheten publicerad sin bedömning av kompetensbehovet inom olika branscher. Bedömningarna bygger på Arbetsförmedlingens prognoser samt bedömningar och prognoser från aktuella branschorganisationer som även erbjudits möjlighet att komma med synpunkter på underlaget för kompetensbedömningarna, samt kartläggningar och erfarenheter av olika yrkesroller som finns inom utbildningsformerna KY (Kvalificerad yrkesutbildning), PU (Påbyggnadsutbildning) och KU (Kompletterande utbildning). Kompetensbehoven redovisas per utbildningsområde.
Läs mer: PDF