Vind eller forsvind! Et arbejdsliv i forandring

Vind eller forsvind! Et udtryk, der ifølge Ingegerd Green kendetegner betingelserne på arbejdsmarkedet både i Norden og i andre vestlige lande.

 
Ingegerd Green er en af de to forfattere af rapporten. Ingegerd Green er en af de to forfattere af rapporten.

Ingegerd Green er en af de to forfattere til NVLs rapport Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv.

Rapporten, der udkom i april 2017, er forfattet af svenske Ingegerd Green og norske Tormod Skjerve. De har begge deltaget i et NVL-netværk med nordiske repræsentanter for arbejdslivet. Udgiver er NVL – Nordisk netværk for voksenlæring – og i rapporten sammenfattes resultaterne af netværkets arbejde siden dets oprettelse i 2014.

Stærke drivkræfter

– Hvis vi ikke formår at udvikle de nødvendige kompetencer på arbejdsmarkedet i forhold til klimaet, til integration, til demografiske udfordringer med en aldrende befolkning, får vi problemer. Disse stærke drivkræfter venter ikke på os, men er tværtimod allerede aktuelle, og vi må indrette vores arbejdsmarked således, at vi klarer at imødekomme dem, siger Ingegerd Green, der forventer at se resultater af rapportens anbefalinger om fem år. 

– Rapporten henvender sig primært til arbejdsmarkedets parter, som forhåbentlig vil tage anbefalingerne til sig og begynde på de nødvendige initiativer. Derudover ser vi gerne, at anbefalingerne operationaliseres på nordisk niveau i Nordisk Ministerråds regi, siger Ingegerd Green.

Udvikling – ikke afvikling

I Norden er der lang tradition for, at samfundet forsyner arbejdsmarkedet og det individuelle menneske med kompetencer. Arbejdslivet ændres så hurtigt, at det formelle uddannelsessystem ikke klarer at følge med, men hægtes af i forhold til disse ændringer. Det formelle uddannelsessystem er fortsat et nødvendigt fundament, men resten af de nødvendige kompetencer må genopfindes eller oprettes, mener Ingegerd Green.   

Kravet om kompetencer er relevant for alle brancher, men på forskellige måder. Både buschaufføren, der kører med turister i Island, og ekspedienten, der står i butik i Sverige, skal kunne betjene komplicerede apparater og have kendskab til IT for at kunne udføre deres arbejde. Arbejdsgivere har erfaret, at jo mere specialiserede kompetencer der er brug for, jo sværere kan det være at få fat i mennesker med de nødvendige kompetencer.

– Arbejdslivet skal være en del af vores liv, men ikke hele livet. Derfor må det være holdbart og udviklende. Hvis vi ikke får udviklet de kompetencer, vi behøver, kan resultatet nemt blive, at vi som ansatte slides op og skiftes ud som en maskine. Her kommer validering ind i billedet, hvor alle kompetencerne tages i betragtning for at udvikle den enkelte medarbejder.  Samfundet og de ansvarshavende myndigheder skal anerkende, at der er ulige veje til samme kvalifikation. Og der er behov for forandring og fornyelse i samtlige delsystem og et tydeligt helhedsperspektiv i forandringsarbejdet, siger Ingegerd Green.

Livslang læring på nordisk

Ingegerd Gren er delvis optimist, når talen falder på initiativer i de nordiske lande. Hun har set vældig gode initiativer i Sverige, Norge og Danmark, hvor man har oprettet voksenuddannelsescentre, og i Island, hvor voksenlæringen varetages af et trepartssamarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og det offentlige.

– Vi har ikke politikere med i vores netværk. Vores strategi er at komme med anbefalinger om kompetencer, der er vedkommende for arbejdsmarkedet. Jeg kommer selv fra en familie, hvor vi har drevet mindre virksomheder, og jeg ved, at konkurrencekraften i industrien handler primært om de ansatte, at lønsomhed handler om medarbejderen. Jeg har i mange år været bevidst om, at udfordringer vedrørende de rigtige kompetencer var svære at overkomme, og jeg ved, at mange brancher har det samme problem, fortæller Ingegerd Green.

Formel validering efterlyses

Vígdis Johannesen er formand for Havnar Arbeiðskvinnufelag, et kvindeligt arbejderforbund med cirka 800 medlemmer. Hun deltog som repræsentant for arbejdstagere i NVLs seminar i Torshavn i april om kompetencer i arbejdslivet. Vígdis Johannesen mener, at arbejdsmarkedet bør følge rapportens anbefalinger, men at denne indsats nødvendigvis må styres fra centralt hold, enten nationalt eller kommunalt.

Derudover står et valideringssystem højt på ønskelisten.

– En formel validering er en nødvendighed, også på Færøerne. Vi må være i stand til at tilsidesætte os selv og vores egeninteresser for at nå til en løsning på valideringsområdet, hvilket tjener et godt formål for både land og folk. Vi bør helt klart udruste folk, så de bliver bedre egnede til at løse arbejdsopgaver. Øget viden er i sig selv fremskridt, og hvis vi løfter arbejdstagerne, løfter vi alt samfundet. Der er mange gode anbefalinger i rapporten, og vi må nu finde ud af, hvordan vi kommer videre, siger Vígdis Johannesen.

Tilpasning af eksisterende tilbud

Marita-Rasmussen.jpg  
Marita Rasmussen. Foto: Føroya Arbeiðsgevarafelag

Marita Rasmussen er direktør for Arbejdsgiverforeningen. Hun deltog som repræsentant for arbejdsgiverne i NVLs seminar i Torshavn.

Man bør ifølge Marita Rasmussen fokusere på de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger, og i arbejdet med kompetenceudvikling må man forholde sig til samfundets reelle behov.

– Vi har i løbet af de seneste årtier set, at efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft er aftagende, hvorimod der er et stort behov for faglært arbejdskraft. Industrien efterspørger ’kloge hænder’, og der er mangel på blandt andre tømrere og murere men også på ingeniører, siger Marita Rasmussen.

I rapporten præsenteres en række anbefalinger, og så må vi alle sammen sætte næsen i den rigtige retning.

– Vores arbejdskraft er i det store og hele arbejdsparat, og vi har den højeste deltagelse på arbejdsmarkedet i Norden. Men vi må sørge for, at de mennesker, der ikke kan forsørge sig selv, kan tage en uddannelse. Vi skal tilpasse eksisterende muligheder og optimere så meget som muligt, så flest mulige mennesker får adgang til uddannelsessystemet, siger Marita Rasmussen.

Rundtur i Norden

byggplats.jpg  
Der er brug for faglært arbejdskraft, også for håndværkere. Foto: Mureldur

Efter udgivelsen er Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv blevet præsenteret på en række seminarer, hvor dens forfattere, medlemmer af netværket, repræsentanter for arbejdsmarkedet og andre interesserede har fået mulighed for at diskutere fremtidens kompetencer på arbejdsmarkedet i Norden.

Det første seminar fandt sted i Oslo den 29. marts, hvorefter turen gik til Torshavn den 20. april og Reykjavík den 8. juni. Stockholm står for tur den 09. november, og Helsinki i Finland den 10. november. Derefter planlægges et seminar i København i starten af december 2017.

Faktaboks

Rapporten Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv (2017) er udarbejdet af Ingegerd Green og Tormod Skjerve, og udgivet af NVL, Nordisk netværk for voksenlæring.

I rapporten redegøres der for forandringer på arbejdsmarkedet i form af globalisering, teknikutvikling, klima og miljø, migration og demografi. 

Derudover behandles arbejdslivets system for kompetence-udvikling, samt behovet for en sammenhængende politik for kompetenceudvikling, både på nationalt og på nordisk niveau. Afslutningsvis gives der en række anbefalinger til arbejdsgivere, til arbejdstagere og til de ansvarshavende myndigheder.

Rapporten kan hentes på dette her.