Vindere af innovations-konkurrence sparker nyt liv i perspektiverne for voksnes læring

 
De tre nykårede vindere af den ambitiøse landsdækkende konkurrence »Fra “best practice” til “innovative practice”« har anvist nye veje for fremtidens læring og kompetenceudvikling på voksenområdet

Siden konkurrencen »Fra “best practice” til “innovative practice”« blev lanceret i juni 2010 – i forbindelse med Nordisk ministerråds konference om motivation – har der været fuld fart på  case–beskrivelser blandt virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Hver især har de indsendte cases søgt at imødekomme konkurrencen overordnede mål, nemlig at få en række kvalificerede bud på, hvordan innovative ideer og praktiske erfaringer kan styrke fremtidens udfordringer indenfor voksnes læring og kompetenceudvikling. Ideer og erfaringer, som eksempelvis medtænker nye strukturer, brugerdrevne læringsprocesser, tværgående samarbejde og inddragelse af teknologiske læringsplatforme.           

Og blandt dommerne var der stor begejstring, da der den 6. december i Odense blev udråbt vindere i tre forskellige kategorier:

1. Innovativ praksis er forankret og har synlige resultater
Vinder:  »Kunstgreb«  kunstgreb_casebeskrivelse (21,9 KB)

Udviklet af Dansk Artist Forbund og konsulentfirmaet Wischmann Innovation i samarbejde med 60 virksomheder. Et unikt samarbejde mellem kunstnere og virksomheder, der i fællesskab søger at udvikle og implementere innovative og kreative processer i virksomhederne.

2. Ny innovativ praksis, men kun få resultater
Vinder: »Flow«   flow (227 KB)

Et tværgående uddannelsessamarbejde mellem VUC Odense og aftenskolen FORA 1748. Her får unge med ambitioner inden for musik eller teater mulighed for at kombinere kunsten med en fuld Hf. 

3. Idéer til innovation af systemer og strukturer
Vinder: »Kollegial vejledning – innovativ kompetenceudvikling i psykoeducation«   kollegial vejledning (97,7 KB)

Udviklingsprojekt, der bygger på et samarbejde mellem RUC, DPU og Sygehus Fjorden i Region Sjælland, og som gennem teoretisk underbyggede processer søger at få den enkelte medarbejder til at bidrage med innovative løsninger på hverdagens udfordringer.

De tre vindere, der hver er blevet belønnet med 12.000 kroner, er blevet fundet af en uvildig dommerkomite bestående af:

Marianne Zerlang, kontorchef Danica Pension.
Noemi Katznelson, Lektor, ph.d. og leder af Center for Ungdomsforskning, DPU Århus universitet.
Ove Kaj Pedersen, Prof. Copenhagen Business School CBS.
Lars R. Petersen Direktør, Center for Socialøkonomi.
Michael Hauge Sørensen, International salgsdirektør ECCO.
Thora Petersen, direktør HK Stat.
Niels Henning Holm Jørgensen, Dansk Industri.

Konkurrencen er blevet gennemført af Nordisk netværk for voksnes læring, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Nationalt center for Kompetenceudvikling.


 
Maria Marquard, NVL koordinator i Danmark tackar kompetensprojektets arbetsgrupp.

Danmark

Formålet med case-konkurrencen i Danmark har varit at synliggøre innovative ideer, praksis og erfaringer fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner og tredje sektor for at inspirere og dele viden om, hvordan voksnes personlige, arbejdsmæssige og samfundsmæssige kompetencer kan udvikles bedst i et samspil mellem uddannelse, arbejde og kultur. Innovation kan fx omfatte:
• Nytænkning ift. systemer og strukturer
• Brugerdreven innovation af læringsprocesser og – indhold
• Grænseoverskridende nye partnerskaber/samarbejder
• Nye læringsformer, -arenaer og -teknologier
• Udvikling af innovative kompetencer
• Nye typer kompetencer

Der kan være tale om såvel grundlæggende nybrud som innovationer, hvor eksisterende elementer kombineres på nye måder.

Här presenteras alla cases som deltog i konferensen och tre vinnare som kårades i Odense 6 december på konferensen.

Presentation Odense