Viraston uuden tutkimuksen mukaan vain harva suorittaa tutkinnon kunnallisessa toisen asteen aikuiskoulutuksessa

Toisen asteen tutkinto jää Ruotsissa täpärästi saamatta vuosittain noin 7000:lta nuorisoasteen opiskelijalta.

 
Kuva: Pexels Kuva: Pexels

Ruotsin kouluasioista vastaavan viraston Skolverketin tuoreen tutkimuksen mukaan vain joka neljäs tästä joukosta jatkaa opintojaan kunnallisessa toisen asteen aikuiskoulutuksessa (komvux). 

Vain noin yksi kahdestakymmenestä opiskelijasta suorittaa kunnallisessa aikuiskoulutuksessa toisen asteen tutkinnon. Skolverket on tutkinut opiskelijoita, jotka siirtyivät lukuvuonna 2014/15 komvuxiin 18 kuukauden kuluessa toisen asteen nuorisokoulutuksen keskeyttämisestä. 

– Suurin osa niistä opiskelijoista, joilla toisen asteen tutkinnosta puuttuu muutamia kursseja, ei selvästikään hakeudu komvuxiin kovinkaan pian. Siksi opiskelijoita on tärkeää tukea nuorisoasteella niin, että he saavat suoritettua tutkinnon. Niille, joilta tutkinto kuitenkin jää saamatta, on kerrottava selvästi mahdollisuudesta suorittaa tutkinto loppuun aikuiskoulutuksessa, sanoo Skolverketin aikuiskoulutusyksikön johtaja Marcello Marrone.  

Ne opiskelijat, jotka siirtyvät kunnalliseen aikuiskoulutukseen täydentämään toisen asteen opintojaan, suorittavat etupäässä matematiikan, ruotsin ja englannin kursseja.
Matematiikka on nuorisoasteen opiskelijoille eniten ongelmia tuottava aine, ja se aiheuttaa vaikeuksia myös toisen asteen aikuiskoulutuksessa.