Virkamieskomitea: NVL jatkaa toimintaansa 2013–2016

 

NVL-verkostoa tullaan kehittämään edelleen verkosto-organisaationa ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön pohjoismaisena kohtaamispaikkana. Arviointiraportissa todetaan, että Pohjoismaiden ministerineuvoston ja NVL:n painottamat teemat ovat tärkeitä aikuisten oppimisen alalla toimiville tahoille. Useat NVL:n työryhmät ovat tuottaneet uutta tietoa, jota on välitetty eteenpäin ja joka on herättänyt paljon kiinnostusta Pohjoismaissa. Pohjoismaisiin kokoontumisiin osallistuneiden mielestä yhteistyö, kokemusten vaihtaminen ja innoittavat kohtaamiset antavat lisäarvoa työlle, jota tehdään aikuisten oppimiseen liittyvissä organisaatioissa ja pohjoismaisilla työpaikoilla.

www.vox.no