Virksom efter- og videreuddannelse: Ny rapport gør status over transferforskning

Ny rapport gør status over den nyeste internationale forskning om transfer og samler 18 danske praksiseksempler på transferfremmende tiltag og undersøgelser af transfer til inspiration for bl.a. undervisere, uddannelsesledere og arbejdsgivere.

 
Foto: VIA University College Foto: VIA University College

Det er et centralt mål for efter- og videreuddannelse, at de lærende lykkes med at bringe det, de lærer, i anvendelse på arbejdspladsen.

Ny rapport om transfer

En ny rapport fra Forskningscenter for Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis, VIA University College, viser, hvordan uddannelsesinstitutioner kan understøtte lærendes kompetenceudvikling og fremme overføringen af indlæringsresultater til praksis. Rapporten er bl.a. baseret på indsigter fra tre nyere reviews af den internationale transferforskning og opdaterer vores viden om, hvilke faktorer der fremmer overføringen af indlæringsresultater til arbejdspladsen. Rapporten viser desuden 18 praksiseksempler på transferfremmende tiltag samt undersøgelser af transfer i en dansk kontekst til inspiration for bl.a. undervisere, uddannelsesledere, og arbejdsgivere.

Før, under og efter undervisningen

Rapporten bekræfter, at det ikke kun er undervisningen, men også faktorer knyttet til den enkelte deltager og til arbejdspladsen, som er afgørende for virkningen af efter- og videreuddannelse. Uddannelsesinstitutioners indsats for øget sandsynlighed for overføring af indlæringsresultater til praksis burde derfor allerede starte, inden et uddannelsesforløb begynder.

Læs mere om rapporten i VIAs policy brief her

Hele rapporten kan downloades her

VIA.jpg