Virksomhederne er tilfredse med VEU-centrene

 

VEU-centrene har leveret en række vigtige resultater, herunder er virksomhederne overvejende tilfredse med den rådgivning, som de har modtaget af VEU-centrene, der har givet dem et bedre overblik om mulighederne for voksen- og efteruddannelse for de ufaglærte og faglærte.
VEU-centrene har nået meget på de to år, de har eksisteret, og indsatsen skal nu styrkes yderligere" siger Børne- og undervisningsminister Christine Antorini. I de kommende trepartsforhandlinger vil regeringen drøfte med arbejdsmarkedets parter, hvorledes der kan ske en styrkelse af voksen- og efteruddannelsesområdet, og hvordan VEU-centrene kan udvikles yderligere.

Fakta: Voksen- og Efteruddannelses (VEU)-centret er et formelt samarbejde mellem de institutioner, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser, og VUC.

Mer information: Uvm.dk
Evalueringsrapport: Eva.dk