Virksomhedsplan 2019

Dette skal netværket gøre i 2019

 

Tværgående netværk

Næsten alle NVLs tematiske netværk har haft fokus på kompetenceudvikling af de, der arbejder med temaer inden for voksnes læring i forskellige områder, kontekster og roller. NVL følger op på dette arbejde gennem etablering af et tværgående netværk, der har til opgave at synliggøre aktuelle kompetenceudviklingsbehov og udvikle en organisk model for kontinuerlig, praksisnær og fleksibel kompetenceudvikling. En organisk model for kompetenceudvikling skal ses som et supplement til eksisterende formelle uddannelser.

Forventet resultat i 2019 

Netværket begrænser sig til to tematiske områder for kompetenceudviklingsmoduler.

Tema 1: Eksklusion - Hvordan arbejder du med målgrupper, der er svære at nå, hvordan arbejder du med særligt udsatte voksne.

Tema 2: Vejledere i arbejdslivet, som får en formidlende og faciliterende rolle. Fokus på dem, der arbejder med voksnes læring i arbejdslivet.

Et modul for kompetenceudvikling er defineret og klar til afprøvning i 2019.