Virksomhedsplan 2021 - Kompetenceudvikling af voksenlærere

Dette skal netværket för kompetenceudvikling af voksenlærere gøre i 2021

 

Kort om nätverket

Flere af NVLs tematiske netværk har haft fokus på kompetenceudvikling af de, der arbejder med temaer inden for voksnes læring i forskellige områder, kontekster og roller. NVL følger op på dette arbejde gennem etablering af et tværgående netværk, der har til opgave at synliggøre aktuelle kompetenceudviklingsbehov og udvikle en organisk model for kontinuerlig, praksisnær og fleksibel kompetenceudvikling. En organisk model for kompetenceudvikling skal ses som et supplement til eksisterende formelle uddannelser.

Förväntat resultat 2021

Projektets hovedformål er at udvikle en fleksibel, organisk, praksisnær, innovativ model for kompetenceudvikling af dem, der arbejder med voksnes læring. At sammen med en-flere kollegaer teste udvikle og skabe konkrete forandringer på egen arbejdsplads. Arbejdsformen er samskabende ”cirkel”.

Netværket afgrænser to tematiske områder for kompetenceudviklingsmoduler:

Tema 1: Utanforskab - hur jobbar man med målgrupper som är svåra att nå., hur arbetar man med särskilt utsatta vuxna.
Tema 2. Fokus på dem som arbejder med voksen læring i arbejdslivet.

Det er vigtigt at arbejder opleves som en hjælp, inspiration til ”ægte” udfordringer man alligevel skal løse i sit arbejdsliv. Det anbefales at man har en til flere kollegaer man samarbejder med ift. at teste og afprøve nye handlemuligheder. Man skal gerne selv få ny faglig viden og inspiration og samtidig forhåbentlig få erfaringer og viden om arbejdsformen, så man selv kan arbejde videre med den med egne målgrupper