Virksomhedsplan for IKT og vejledning

Detta gør arbejdsgruppen for IKT & vejledning i 2019

 

IKT og vejledning

Arbejdsgruppen for IKT & vejledning undersøger merværdien af nye metoder og IKT som støtte i vejledningstjenester på Færøerne, Grønland og Åland for at øge tilgængeligheden til vejledningstjenester for alle medborgere i de tre selvstyrende områder. Målet er at bidrage til udvikling af nationale strategier og retningslinjer for livslang vejledning.

--

Forventet resultat i 2019

Arbejdsgruppen for IKT og vejledning skal afslutte deres arbejde i 2019og formidle resultaterne på Færørene, Grønland og Åland. Der planlægges et møde i efteråret 2019 med beslutningstagere fra de tre selvstyrende områder.