Virksomhetsplan 2017

Detta skall alfarådet göra 2017.

 

Målgruppe for det nordiske alfaråd er voksne med kort eller ingen skolegang som ikke har noen av de nordiske språk som morsmål.

 

Alfarådet bidrar till implementeringen av MR-U program «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning» genom att styrke målgruppens grundlæggende færdigheder og kundskaber med henblik på aktiv deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet. Dette sker gennem initiativer, der er med til at skapa och förmedla kunskaper om kompetenser som nätverket anser nödvändiga för lärare og institutioner som arbetar med grundläggande litteracitet:

 

Mål for NVL’s virksomhed for 2015, 2016 og 2017:

  1. NVL skal fremme udvikling og implementering af strategier for livslang læring og kompetenceudvikling inden for forskellige områder af voksnes læring, i de nordiske lande.
  2. NVL skal bidrage til personlig udvikling og demokratisk deltagelse gennem forskellige former for voksnes læring.
  3. NVL skal fremme samspillet med Nordplus rammeprogram med sigte på at bidrage til udvikling af de nordiske uddannelsessystemer.
  4. NVL skal informere struktureret og strategisk om erfaringer og resultater af nordisk samarbejde om voksnes læring, primært på nordisk og europæisk plan.

(Mål 1, 2, 3, 4)

Kompetenseudvikling for nye borgere og arbejdstagere

Alfarådet har haft fokus på målgruppens grundlæggende behov for grundlæggende undervisning, der kan styrke den enkeltes kompetenser som borger og arbejdstager i et demokratisk samfund.

Nätverket har organiserat et nordisk lærerseminar 3. – 4. April 2017, Helsingør, med fokus på de kompetencer i den grundlæggende litteracitetsundervisning , der er centrale for målgruppen som nye borgere i samfundet og arbejdstagere.

Mål 1, 2, 3, 4

Kompetenseudvikling af voksenlærere

Alfarådet har endvidere fortsatt implementera rekommendationer gällande kompetenser som nätverket anser nödvändiga för lärare som arbetar med grundläggande litteracitet. Dette er sket gennem konference- og seminaroplæg og gennem efteruddannelseskurser:

  1. den digitala litteraciteten (IKT-baserad ressurs om digital litterasitet
  2. muntlig kommunikativ kompetens utan skriftligt stöd.
  3. hverdagsmatermatik i den grundlæggende litteracitet.

Mål 3 og 4

Samarbejde gennem nordiske og europæiske netværk och resultatförmidling

Netværket har arbejdet indsamling af materialer, bl.a. har Alfarådet indsamlet dokumentation om brugen af IKT-basered undervisning til brug for efter- og videreuddannelse af lærere i de nordiske lande.

Netværket har informeret de relevante myndigheder og faglige institutioner om netværkets arbejde og anbefalinger, bl.a. i relation til undervisningen af flygtninge.

(Mål 3 och 4)

Samarbejde gennem nordiske og europæiske netværk och resultatförmedling

Alfarådet har förmedlat nordiska erfarenheter genom NVL:s kommunikationsplattform, genom samarbete med EBSN (European Basic Skills Network), deltagelse på Leslla og har haft kontakt til de nationale myndigheder og fagmiljøer.

Plan_2017.jpg