Virksomhetsplan 2021 - Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

Dette vil Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet gjøre i 2021

 

Kort om Nettverket

Nettverket har bestått av representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge, og bidrar gjennom sitt arbeid til å realisere NMRs visjon om et konkurransedyktig og sosialt holdbart/bærekraftig Norden, gjennom sitt fokus på hvordan virksomheter og deres ansatte kan satse på kompetanseutvikling for å takle omstillinger og endringer i samfunnet.

Forventet resultat 2021

Hovedaktiviteten i 2021 er å formidle resultatene av nettverkets arbeid overfor følgende målgrupper i Norden: Beslutningstakere i arbeidslivet, herunder arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, NVL-nettverk som arbeider med nærliggende spørsmål, aktører i relevante organisasjoner, andre som arbeider med kompetanseutvikling (utdanningstilbydere, departementer og andre myndighetsinstanser), samt virksomheter/foretak.

Nettverket har utført formidlingsaktivitetene og har avsluttet sin virksomhet ved utgangen av 2021.