Virtuaalimaailma – koukuttaa opiskeluun ja työntekoon

Pelillistäminen (gamification) kiinnostaa sekä akateemista maailmaa että liiketalouden väkeä. Nyt Suomessa on nähty pelillistämisen mahdollisuudet ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

 

Hyria koulutus Oy on kehittänyt oman virtuaalisen opiskelumaailman, Hyria Villagen. Hyriassa käynnistettiin vuonna 2016 pelillistetyn opiskelumaailman kehittäminen yhteistyössä AvaDive Oy:n kanssa.

Opiskelija rakentaa ja julkaisee muille nähtäväksi omaa virtuaalivaltakuntaansa, jonka kautta hän käyttää oppilaitoksen koulutuspalveluita, oppii uusia taitoja, soveltaa oppimaansa käytäntöön ja julkaisee tästä tuloksia muille.

Hyria Village toimii myös interaktiivisena portfoliona yritysten ja työnantajien suuntaan. Opiskelija voi tallentaa omia saavutuksiaan ja kertoa osaamisestaan ja aikaansaannoksistaan. Kylään voidaan myös lisätä omat talot yrityksille tai muille yhteistyötahoille, jotka voivat tarjota esimerkiksi harjoittelu- ja työpaikkoja. Myöhemmin virtuaalista opiskelumaailmaa on tarkoitus hyödyntää kaikessa opetustyössä alasta tai opiskelijasta riippumatta.

Lue lisää