Virtuella världen – frestar till studier och arbete

Spelinriktning (gamification) intresserar folk såväl i den akademiska världen som i affärslivet.

 

Nu har man sett sett dess chanser också vid utvecklandet av yrkesutbildningen i Finland. Hyria koulutus Oy (Hyria utbildning Ab) har utvecklat en egen studievärld, Hyria Village. Man startade i Hyria år 2016 en utvecklandet av en spelinriktad studiemiljö i samarbete med AvaDive Oy.

Den studerande bygger och publicerar för andra studerande sin egen virtuella värld, genom vilken hen använder läroanstaltens utbildningsservice, lär sig nya kompetenser, tillämpar det inlärda i praktiken samt publicerar resultat av dessa för andra.

Hyria Village fungerar som en interaktiv portfolio riktad till företag och arbetsgivare. Den studerande kan spara egna insatser och berätta om sitt kunnande och vad hen åstadkommit. I denna by kan man också lägga till egna hus för företag eller andra samarbetskumpaner som kan t.ex. erbjuda praktik- eller arbetsplatser. I ett senare skede är det tänkt att den virtuella inlärningsmiljön kan utnyttjas i allt läroarbete oavsett branch eller den studerande.

Läs mer