Visby-ohjelma – Ruotsin instituutin Itämeriohjelma

 
Ruotsin instituutti on valtion viranomainen, jonka tehtävänä on tehdä Ruotsia tunnetuksi muissa maissa. Instituutin Itämeriohjelma on liikkuvuusohjelma, joka kattaa Ruotsin lisäksi sen lähimmät itäiset naapurimaat: Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän. Ohjelman tarkoituksena on syventää molemminpuolista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä Ruotsin ja muiden ohjelmamaiden välillä. Erityisesti painotetaan yhteistyötä Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän kanssa. Visby-ohjelma vahvistaa Ruotsin näkyvyyttä ohjelmamaissa luomalla siteitä eri toimijoiden välille ja edistää koulutusta, tutkimusta ja innovaatioita Itämeren alueella. Ohjelmaan voivat osallistua yliopistot ja korkeakoulut, vapaan sivistystyön toimijat, aikuisoppilaitokset ja toisen asteen oppilaitokset opiskelualasta riippumatta.
www.si.se/templates/CommonPage____5259.aspx