Visbyprogrammet - Svenska institutets Östersjöprogram

 
Visbyprogrammet, Svenska institutets östersjöprogram är ett mobilitetsprogram som omfattar Sverige och våra närmaste grannländer i öst: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Syftet med programmet är att skapa ett ömsesidigt fördjupat utbildnings- och forskningssamarbete mellan Sverige och programländerna. Prioritet ges för samarbete med Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Visbyprogrammet arbetar med att knyta samman aktörer för att stärka Sveriges närvaro och främja utbildning, forskning och innovation inom Östersjöregionen. Programmet står öppet för universitet och högskolor samt institutioner inom folkbildning och vuxenutbildning, samt gymnasieskolan och omfattar alla ämnesområden Den 1 mars är sista dag för folkhögskolor och studieförbund att ansöka hos Svenska Institutet om projektmedel för utbyte inom vuxenutbildning (det sk Visbyprogrammet). Mer information samt ansökningsformulär finns på Svenska Institutets webbplats.
www.si.se/templates/CommonPage____5259.aspx