Voksenlærere tar videreutdanning

Vox gir støtte til voksenlærere som videreutdanner seg for å bli bedre på å undervise minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn.

 

Til sammen 19 studenter har startet på videreutdanningen «Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn» ved Høgskolen i Hedmark. 

– Fagstoffet er relevant og interessant, og studentgruppa fungerer godt. Det er flott å delta i et videreutdanningsprogram der deltakerne er ivrige og kommer med innspill og kommentarer i undervisningen, forteller en av studentene på studiet.

– Det var 30 studieplasser, så vi kunne ønsket av enda flere lærere tok denne utdanningen, sier Vigdis Lahaug i seksjon for opplæring, og fortsetter – Det er behov for flere lærere som har kompetanse i å undervise minoritetsspråklige med lite eller ingen skolebakgrunn.

Denne videreutdanningen har tidligere vært tilbudt ved Høgskolen i Bergen.

Du kan lese mer om studiet hos Høgskolen i Hedmark

Kilde: VOX