Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden

Hvordan kan voksenundervisningen understøtte et konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden?

 
 Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden Foto: Gerd Altmann

I Nordisk ministerråds Vision 2030 udpeges 3 strategiske prioriteringer, som strækker sig frem til 2024:

Et grønt Norden
Et konkurrencedygtigt Norden
Et socialt bæredygtigt Norden.

Voksenpædagogisk Forum sætter i webinaret fokus på, hvordan voksenundervisningen kan spille ind i og understøtte denne dagsorden? hvilke muligheder og udfordringer stiller den overordnede politiske dagsorden til voksenlæring? Hvordan integrerer vi visionen i selve undervisningen, fx i hvad der skal undervises i og hvordan undervisningen skal tilrettelægges? Findes en bæredygtig pædagogik eller pædagogik der fremmer bæredygtighed?

Inspirerende oplæg og tankevækkende perspektiver fra keynotes følgende:

Rasmus Willig

Rasmus Willig, Head of CSR, Gubra, tidl lektor RUC.

Kirsten Andersen

Kirsten M Andersen, lektor på UC Syd, formand for Grundtvigs forum, Vartov.

Jonas Lysgaard

Jonas Lysgård Andreasen, lektor DPU Aarhus Universitet.

Programmet er:

09.00 - 09.10

Voksenpædagogisk Forum og NVL byder velkommen
v. Maria Marquard og Søren Jørgensen

09.10 - 10.00

”Fra velfærdsstat over konkurrencestaten til den bæredygtige stat.”

Et oplæg til refleksion af Rasmus Willig (Gubra, tidlig. RUC)

Breakout session: i grupper af 5 drøfter deltagerne oplægget af Rasmus Willig Tanker og refleksioner samles op senere i webinaret.

Kort pause

10.00 - 10.50

Bæredygtighedens pædagogik eller pædagogik for bæredygtighed”

-En samtale om voksenlæring, der fremmer bæredygtig udvikling

Jonas Lysgård Andreasen, lektor DPU Aarhus Universitet
Kirsten M Andersen, lektor på UC Syd, formand for Grundtvigs forum, Vartov.

Verdensmål, klimakrise og bæredygtig udvikling maser sig ind alle vegne, også i de pædagogiske felter. Skal voksenlæring være et værktøj til at løse disse udfordringer, eller skal voksenlæring danne grundlag for en kritisk stillingtagen? Gennem oplæg fra og dialog mellem forskere og praktikere indenfor feltet indrammer vi en række af tidens største udfordringer når vi sætter fokus på voksenlæring for, igennem og som bæredygtig udvikling.

Moderation af åben diskussion, opsamling på breakout session samt mulighed for yderligere spørgsmål.

10.50 - 11.00

Afrunding fra Voksenpædagogisk Forum v. Maria Marquard og Søren Jørgensen