Voksenopplæringens rolle for inkludering

 

Hvilken rolle spiller voksenopplæringen for inkludering – og hvordan spilles den best?  Hva mener politikeren? Hva mener pedagogen? Hva mener den voksne deltakeren?  Hva mener skolelederen? Hva mener arbeidsgiveren? Og ikke minst: hva mener du? En inspirerende og involverende konferanse med faglig påfyll og gode muligheter for refleksjon og diskusjon.

Målgruppe: Ledere, lærere og deltakere i voksenopplæringen, studiekonsulenter, tilretteleggere og planleggere av voksenopplæring i kommuner og fylker, myndigheter og beslutningstakere på voksenopplærings- og inkluderingsfeltet.​

Konferansen arrangerades av NVL i samarbeid med Vox og Utdanningsdirektoratet Torsdag 13. november 2014 kl. 09.30-16.00 på Hotell Bristol, Oslo

Program

09.30             Registrering og kaffe
10.00             Velkommen
10.05             Åpning av konferansen ved statssekretær Kai-Morten Terning, 
                     Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 
10.20             «Mine visjoner for voksenopplæring og inkludering»
                      Inger Hjortland, Larvik læringssenter
10.30            «Voksenopplæringens betydning for min inkludering» Hashem Jafari, tidligere deltaker                           ved Oslo Voksenopplæring Sinsen
10.40            «Språkpraktik och arbetslivsorientering» Maud Haag og Anna Wennblad                             Anna Wennblad og Maud Haag, KomVux                        Gotland
11.25            Diskusjon rundt bordene
11.45            Oppsummering, svar på spørsmål og kommentarer
12.00            LUNSJ
13.00            «Interkulturell kompetanse som profesjonell utvikling»
                     Hva betyr interkulturell kompetanse og hvordan kan den utvikles i min virksomhet?
                     Pirjo Lahdenperä, Mälardalens Högskola
14.00            Diskusjon rundt bordene
14.20            Oppsummering, svar og kommentarer
14.30            Kaffepause
14.45            Språkets rolle for en bedre mestring og integrering i arbeidslivet
                     Ben Gallala, seniorinstruktør Beredt kompetanse og Trine Roberts Bjørnbakk,                                    driftsdirektør i De 3 stuer Norge
15.30            Avsluttende diskusjon og konklusjoner
16.00            Vel hjem 

Presentationer
width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no">