Voksenopplæring for velferd – mot fattigdom og marginalisering

 

2010 er EUs år mot fattigdom og sosial eksklusjon, og i forbindelse med dette har EAEA de siste månendene begynt å gå mer i dybden for å finne sammenhengen mellom deltakelse i voksenopplærveling og trivsel/velferd. EAEA har utarbeidet en liten rapport som oppsummerer forskning og prosjektresultater fra fem land. En av disse undersøkelsene er en nederlandsk studie som har klare konklusjoner: Etter 15 kurssamlinger kommer 44,2 % av deltakerne ut av sosial isolasjon, eller lever på en mindre isolert måte enn tidligere. Resultatene som legges fram i rapporten viser at deltakere i voksenopplæring rapporterer om økt selvtillit, økt involvering i sivilsamfunnet, bedret mental helse, helseatferd og foreldreegenskaper etter at de har deltatt på kurs.

Politikerfrokost for lykkelige liv

En svært viktig oppgave for EAEA er å sette voksenopplæring på dagsorden i de politiske beslutningsorganene i Brussel, og løfte voksenopplæring opp som en strategi for å nå viktige samfunnsmål. I mars inviterte de derfor til politikerfrokost for parlamentsmedlemmer og EU-kommisjonen, der de satte fokus på voksenopplæring og utenforskap. Mange møtte opp for å høre på professor Jyri Manninen fra Finland og professor Stephen McNair fra England som begge presenterte fersk forskning på de samfunnsmessig positive konsekvensene av voksenopplæring.
En hovedkonklusjon i denne forskningen er at akivt lærende mennesker lever lykkeligere og mer aktive liv. På bakgrunn av dette utfordret professor McNair forsamlingen: – Hvorfor fokuserer da myndighetene så veldig på å gjøre folk rikere? All forskning tilsier jo at en ikke blir lykkeligere av å bli rikere, og målet for politikerne må vel være lykkelige mennesker?
– Et stort problem er at de voksne som er i risikogruppen for sosial utstøting er de som minst sannsynlig har muligheten til å delta i voksenopplæring. De møter mange barrierer, både økonomiske hindringer og det faktum at det ikke finnes relevante læringsmuligheter som møter deres spesifikke behov, sier Sue Waddington. EAEA ønsker nå å følge opp disse første initiativene med et større forskningsprosjekt, og har derfor blitt med i et partnerskap som har lagt inn søknad hos Euopakommisjonen om midler til dette.

Grundtvigprisen 2010

Hvert år deler EAEA ut to Grundtvigpriser. En til et europeisk prosjekt, og en til prosjekter fra andre steder i verden. Grundtvigprisene setter søkelyset på prosjektresultater som produserer nye ideer, nye partnerskap, nye metoder eller ny forståelse av hvordan vi kan jobbe innenfor voksnes læring. I år setter prisen fokus på prosjekter som bekjemper fattigdom og utstøting. EAEA har bedt alle sine medlemsorganisasjoner om å nominere prosjekter som representerer innovative tilnærminger i voksenopplæring – grunnleggende kompetanse for sosial inkludering. Her er det flere alternativer. En mulighet er å ta utgangspunkt i Europakommisjonens definisjon av grunnleggende kompetanse. En annen er å forklare hvordan kompetansen fra dette prosjektet kan forstås som grunnleggende, og hvordan den bidrar til sosial inkludering. Nominasjonsfristen gikk ut 6. april, og prisene vil bli delt ut under EAEAs generalforsamling i Yerevan i Armenia i juni.

Ønsker erfaringer fra alle land velkomne!

I tillegg til de innovative prosjektene som kan nomineres til Grundtvigprisen, tror EAEA at det finnes en rekke tilnærminger og strategier innenfor voksenopplæringen som bidrar til sosial inkludering, og som med fordel kan deles med andre. - Vi har bedt EAEAs medlemsorganisasjoner om å sende inn eksempler på suksessfulle måter å bekjempe fattigdom og sosial ekslusjon gjennom voksenopplæring, sier Sue Waddington.


Om EAEA

EAEA (The European Association for the Education of Adults) er en europeisk paraplyorganisasjon med 128 medlemsorganisasjoner fra 42 land som jobber på voksenopplæringsfeltet. EAEA har sitt hovedkontor i Brussel, og har interessepolitisk arbeid opp mot EU som ett av sine viktigste arbeidsområder.
President for EAEA er Sue Waddington, hun representerer NIACE (England og Wales).

Aktuelle lenker:
EAEAs nettsider: www.eaea.org
Artikkel om studie i Nederland: LINK