Voksenopplæring som varmer

 

I Norge finnes det 20 studieforbund som til sammen har et omfattende tilbud på over 40.000 ulike kurs. På Svalbard er det bare AOF som er aktiv. Der treffer vi Helle Jakobsen, AOFs stedlige representant. Helle Jakobsen har bodd på Svalbard i 5 år, og forteller om en interessant utvikling. -Samfunnet her på Svalbard er sammensatt. Her finner du forskere og studenter, anleggsarbeidere og folk innen turisme og reiseliv. De fleste som bosetter seg på Svalbard gjør det for en periode på 3-4 år. Antall fastboende ser ut til å øke. Ikke minst skyldes dette en viss tilstrømning av folk fra Thailand og Sverige, sier hun.

AOF Svalbard er organisert som en underavdeling av AOF Troms. Helle Jakobsen kan fortelle om et variert og omfattende studietilbud i vekst. Tidligere var kursene noe mer hobbypreget. Nå er de mer kompetansegivende. Blant det rikholdige kurstilbudet kan det nevnes:

• Bruk av VHF
• GPS- navigering
• Båtførerprøve
• Trafikalt grunnkurs
• Eksamensforberedende teorikurs til fagbrev innenfor transport og anlegg
• Russisk
• Spansk
• Fransk
• Engelsk
• Norsk
• Diverse HMS relaterte kurs
• Lederstudium i samarbeid med Høyskolen i Oslo
• Driftsoperatørstudium, i samarbeid med NKI

Mange av kursene er orientert rundt dette med HMS og sikkerhet, ikke minst som følge av at hovednæringa på Svalbard er innenfor anleggsvirksomhet. Kursene blir ofte avviklet i helgene fordi man henter kursledere fra fastlandet. Dette gjør det også dyrere å avholde kurs her. Mange er godt skolerte i utgangspunktet, men nå er det stor interesse for å formalisere sin kunnskap. Dette er spesielt merkbart innenfor anleggsvirksomhet. Hjørnesteinsbedriften Store Norske Spitsbergen Kullkompani har lang tradisjon og erfaring med å gi kurs- og opplæringstilbud for sine ansatte. De samarbeider også med AOF, og ser på AOF som en viktig ressurs i Longyearsamfunnet.

Forskningsaktivitetene på Svalbard er hovedsakelig tilknyttet naturen, og dreier seg blant annet om fugleliv, isbre og atmosfæriske forhold. Svalbard er også svært interessant ut ifra et arkeologisk synspunkt, da man finner bergarter her fra alle hovedperioder i jordens historie, hvorav de yngste lagene er rike på fossile rester. I den nye Forskningsparken på Svalbard finner man i tillegg til Norsk Polarinstitutt og Svalbard Museum med flere, også The University Centre in Svalbard (Unis). Dette er et internasjonalt Universitet med studenter fra hele verden, og samarbeider med Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø, samt NTNU i Trondheim.