Voksenpædagogisk Forums efterårsseminar

Temaet i år er ”Voksenpædagogiske arbejdsformer, der kan fremme bæredygtighed.

 

”Voksenpædagogiske arbejdsformer der kan fremme bæredygtighed - Praktisk, eksplorativt arbejde med kritisk perspektiverende refleksioner

Dato /tid: d.28 nov. kl.10.00 – 17.00
Dato /tid: 29.nov. kl. 9.00- 12.00 + frokost
Sted: Konventum, Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Pædagogisk arbejde, der fremmer bæredygtig udvikling, er et aktuelt krav til uddannelser og organisationer, der arbejder med voksnes læring. Derfor efterspørges i VPF pædagogiske arbejdsformer, der både kan medvirke til at give viden og indsigt, samt kan berøre og styrke den personlige og sociale transformation, der er nødvendige for bæredygtig omstilling. Der kan hentes inspiration fra kritisk pædagogisk tænkning, æstetiske arbejdsområder, erfaringsbaserede arbejdsformer etc., men hvordan og hvad gør det ved voksenpædagogikken og læringen?

På efterårsseminaret arbejder vi eksemplarisk, eksplorativt og erfaringsbaseret med forskellige ”berørende” arbejdsformer koblet til faglig og teoretisk undervisning. I et kritisk perspektiv har vi fælles refleksion og dialog om muligheder og begrænsninger i de forskellige arbejdsfomer. Bl.a. kan vi rejse spørgsmål som:

  • 70’er pædagogik - en revival?
  • Giver æstetisk læring andre perspektiver?
  • Frivillighed vs ”tvang” når personlige erfaringer inddrages?
  • Hvordan sikrer vi grænsen så pædagogik ikke bliver terapi?
  • Kritisk bevidshed ift. ”bæredygtige kompetencer” og brug af personlige erfaringer?

Program

Mandag d. 28.11
10.00 10.30 Indledende øvelse – tema /v. Maria Marquard og Kenneth Hansen Velkommen, præsentation af program og hinanden
10.30 12.00

Fælles afsæt Kl. 10.30 –12.00 Afsæt for dagen

Oplæg ”Kompetencer der fremmer bæredygtighed – hvilke efterspørges?/ v. Sissel Kondrup,PhD, Udviklingskonsulent, Danske landbrugsskoler. Refleksion og samtale

Oplæg: Bæredygtighedspæagogik og handlekompetence – et velkommen tilbage til 70’ernes kritiske, pædagogiske tænkning??” Birthe Lund, lektor Institut for kultur og læring, AAU

Øvelse eller eksemplarisk kritisk/refleksivt gruppearbejde med deltageransvar/-styring (kan være fundament for dagen)

12.00 13.00 Frokost
13.00 15.00 Æstetisk læring /embodied knowledge i teoretisk /faglig undervisning,
Et eksemplarisk forløb med tema bæredygtighed, forandring perspektivbevidsthed inkl. øvelser
Opsamlende oplæg m. didaktisk pæd. overvejelser /v. Maria Marquard
15.00 15.30 Kaffepause
15.30 17.00

Dialog -samskabelse fysisk og digitalt
Indledende dialogøvelse /v. Maria

Eksemplarisk forløb inkl. oplæg / v. Kenneth Hanse og to be confirmed
Samskabelsesproces dialog med flere sprog

19.00 Fælles middag
Tirsdag d.29.11.
09.00 11.00

Kort opsamling fra dag 1.

Pædagogisk inspiration fra kunsten – æstetisk læring
/ v. Sisters Hope eller en fra AOMO to be finally confirmed

11.00 12.00 Refleksion, implementering i egen praksis, videre arbejde
Hvad kan /skal uddybes ift det tværsektorielle? Egen praksis? Videre arbejde forår?
12.00 13.00 Fælles frokost for dem der ønsker det

Praktisk information

Dato /tid: d.28 nov. kl.10.00 – 17.00
Dato /tid: 29.nov. kl. 9.00- 12.00 + frokost
Sted: Konventum, Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

NVL dækker ophold og forplejning
Begrænset antal pladser : først til mølle princip.
 

Kontaktperson

Maria Marquard
Dansk NVL-koordinator
Mobil +45 6133 9836
Mail: marq@edu.au.dk