Voksenpædagogisk forum

Tilmelding til seminar 2017 - Fra welfare til workfare i et voksenuddannelsesperspektiv

 
Velkommen til Voksenpædagogisk Forums seminar om:

 

Fra welfare til workfare

i et voksenuddannelsesperspektiv
 
På seminaret stiller vi skarpt på den samfundsmæssige bevægelse fra welfare til workfare. Hvad ligger der
i denne udvikling, hvor adgangen til klassiske velfærdsgoder i stigende grad gøres afhængig af den enkeltes
tilknytning til arbejdsmarkedet og evne til at kompetenceudvikle sig selv for at møde arbejdsmarkedets
krav? Hvordan påvirker skiftet betingelserne for voksenuddannelsesindsatser? Er de forskellige uddannelsesmiljøer
opmærksomme på, hvordan denne transformationsproces åbner op til eller lukker af
for forskellige former for undervisningstilbud og pædagogiske praksisser?
 
Vi indleder seminaret med helt overordnet at afsøge, hvordan den såkaldte ”Fjerde industrielle revolution”
med højteknologisk udvikling og digitalisering f.eks. gennem platformsøkonomien ændrer på efterspørgslen
på både ufaglært, faglært og højtuddannet arbejdskraft. Herefter indkredser vi, hvordan policy
omkring voksenundervisning har forandret sig over tid. Vi undersøger endvidere hvad der er på spil i trepartsforhandlingerne
og kigger efter nye trends som griber workfare dagsordenen og omsætter den i pædagogisk
praksis – f.eks. i form af oplæring i ”entreprenørielt mindset”.
Når vi er blevet kloge af gode ekspert oplæg, drøftelser og erfaringsudveksling planlægger vi indholdet til
den næste store voksenpædagogiske konference i 2018.
 
Tid
Onsdag d. 29/11 kl. 10.00 - torsdag d. 30/11 kl. 12.00 (evt. frokost)

Sted
Konventum Gl. Hellebækvej 70 3000 Helsingør
 
Invitation og program: Voksenpædagogisk Forums seminar november 2017 (1,3 MB)
 
NB! Umiddelbart efter registrering sendes automatisk en bekræftelse med information over det som er blevet registreret. 
Om bekræftelse ikke kommer, skal registreringen gjentages. 

Tilmelding

 
Invitasjon bilde 1.JPG