Voksenpædagogisk forum efterårsseminar

Tendenser i Voksen- og efteruddannelse.
Efter- og videreuddannelse i opbrud? Sker der et skred fra skolebaseret læring til arbejdspladslæring - hvorfor, hvordan og med hvilke konsekvenser?

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Flere politiske initiativer på Voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU) og virksomhedernes efter-spørgsel på VEU tyder på, at der sker en bevægelse, hvor kompetenceudvikling og livslang læring flyttes fra uddannelsesinstitutioner ud på arbejdspladserne. Tendensen ses i Danmark, fx i trepartsaftalen og i ændringer i efter- og videreuddannelse, EVU udbud på flere professionshøjskoler. I en nordisk sammenhæng udgav Nordisk Minister Råd i rapporten 2016 ”Arbejdsliv i Norden. Udfordringer og forslag.” som blandt andet anbefaler, at ”De nordiske regeringer tilslutter sig princippet om indførelse af obliga-torisk voksen- og efteruddannelse for alle på arbejdsmarkederne i Norden….” I flere nordiske program-mer samarbejdes om at udvikle modeller for læring i arbejdslivet.

Er det enkelte tiltag eller en overordnet trend? Hvad betyder ændring af læringsarena for voksenpæda-gogikken og -didaktikken? Hvad betyder det for hvad der skal læres? Hvem skal varetage læreproces-ser i arbejdslivet? og hvilke nye kompetencekrav vil det stille til ”voksenunderviseren”.

Seminaret afholdes på Tune kursuscenter.  

Det er et lukket arrangement. Der sendes invitation med tilmeldingslink til udvalgte deltagere.