Voksenpedagogikk og realkompetansevurdering

 

Nytt studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus for å dekke behovene for kompetanseutvikling hos pedagogisk personell som arbeider med opplæring av voksne. Kurset starter opp høsten 2012 og består av to halvårsenheter som hver gir 15 studiepoeng.

Les mer på Vofo.no og om selve studiet på Hioa.no