Voksenuddannelse for fremtiden

Vi vil gerne invitere til en netværksdag om voksenuddannelse for bæredygtighed og fremme af kvalitet i voksenuddannelse.

 

Vi vil gerne invitere til en netværksdag om voksenuddannelse for bæredygtighed og fremme af kvalitet i voksenuddannelse.

Hvilke fordringer stilles til voksenpædagogik og –didaktik og til samarbejde mellem aktører?

Dato: 31. maj
Tid: 10 – 15
Sted: Banegården, Otto Busses Vej 45a, 2450 København

Formålet med dagen er gensidig videndeling og fremadrettet udvikling af voksenpædagogik og voksenuddannelse.

Netværksdagen vil indeholde

  • inspirationsoplæg om voksenpædagogik og læring for en bæredygtig fremtid og inspirationsoplæg om øget kvalitet i voksenuddannelser.
  • faciliterede dialoger om ovenstående spørgsmål

På dagen vil der blive sat fokus på fælles aktuelle spørgsmål som bl.a.: Hvordan arbejder vi inden for de forskellige voksenuddannelser med bæredygtighed? Hvilke fordringer stiller bæredygtighedsdagsordenen til den voksenpædagogiske praksis? Hvad kan fremme kvalitet i voksenuddannelse? Hvilke faktorer kan understøtte forskning og udvikling af praksis inden for voksenlæring i en tid, hvor livslang læring og kompetenceudvikling er nødvendigt for både et bæredygtigt civilsamfund og -arbejdsmarked?

Voksenpædagogisk Forum er et tværsektorielt, fleksibelt netværk for praktikere, forskere, uddannelsespolitiske parter m.fl. og har fungeret som et skæringspunkt for drøftelser om udvikling af voksenpædagogik, voksenuddannelse og -læring. Indtil nu har forummet afholdt en årlig konference og et årligt netværksseminar. Voksenpædagogisk forum fungerer som referencegruppe til og støttes af Nordisk Netværk for Voksnes Læring, under Nordisk Ministerråd.

Netværksdagen er arrangeret af en arbejdsgruppe under Voksenpædagogisk forum

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen under Voksenpædagogisk forum

Danske HF and VUC logo

NVL logo

SOSU H logo

Viden Center logo

Deltagelse er gratis, men der er gebyr på 450dkk ved udeblivelse uden rettidigt afbud – senest man. d.16.5.

Kontakt:

Maria Marquard
Dansk NVL koordinator
Mail: marq@edu.au.dk
Tlf: 61339836

Program

9.30 10.00 Ankomst, registrering, kaffe
10.00 10.15 Velkommen til dagen
/v. Anne Rasmussen, SOSU H Maria Marquard, Dansk koordinator NVL. Velkommen til Banegården, og praktisk information
10.15 10.45 Voksenuddannelse og bæredygtighed - hvilke muligheder og udfordringer stiller bæredygtighedsdagsordenen til pædagogikken og didaktikken også inden for det voksenpædagogiske felt?
/v. Niels Larsen, Ph.D., Kijani Institute, Bestyrelsesmedlem i RCE Denmark, Reporter at Globalnyt.dk
10.45 11.45 Dialog og fælles udvikling
/v. Niels Larsen, Maria Marquard.
11.45 12.00 Opsamling og fremadrettet perspektiv
12.00 13.00 Frokost
13.00 13.30 ”Hvordan kan vi løfte kvaliteten af vores uddannelser, med særligt fokus på voksenuddannelserne i Danmark?”
Mit afsæt er, at vores uddannelsessystem ikke er bæredygtigt, fordi vi investerer forbløffende lidt i den (kliniske) pædagogisk-didaktiske forskning og uddannelse af vores undervisere. Hvad kan der gøres, og hvordan skal det gøres, hvis vi skal lykkes med at løfte niveauet i praksis?
v/Jørgen Søndergård, medlem i Reformkommissionen, forskningsleder (emeritus) i VIVE samt Senior Fellow i Kraka, og bestyrelsesmedlem i Den Danske Forskningsfond
13.30 14.30 Dialog og fælles udvikling
/v. Anne Rasmussen, SoSU H
14.30 15.00 Opsamling og fremadrettet perspektiv. Hvordan arbejder vi videre.

Niels Larsen

Niels Larsen er rådgiver inden for uddannelse, forskning i uddannelse for bæredygtig udvikling – 17 udviklingsmål (SDG) og sundhedsfremme kombineret med tværkulturel kommunikation. Mine erfaringer som underviser og facilitator for forskellige uddannelsesprojekter, i Danmark, Europa og Afrika, kombineret med min teoretiske indsigt inden for uddannelse, læring, sundheds- og miljøuddannelse- er det grundlæggende for mit syn og mit arbejde. PhD fra DPU/AU, forsker i uddannelse til bæredygtig udvikling og sundhedsfremme i et globalt og internationalt perspektiv. Tidligere arbejdet med efteruddannelse og læreruddannelse i mange år, pt fokus på læseplansudvikling og tværkulturel læring.

Jørgen Søndergaard

Jørgen Søndergaard er medlem af reformkommissionen, forskningsleder (emeritus) i VIVE samt Senior Fellow i Kraka. Han er derudover bestyrelsesmedlem i Den Danske Forskningsfond. Jørgen har erfaring med kommissionsarbejde fra både Kvalitetsudvalget for de videregående uddannelser, Arbejdsmarkedskommissionen og Velfærdskommissionen som hhv. formand og medlem. Derudover var Jørgen i 18 år direktør for SFI, og han har tidligere været sekretariatschef i De Økonomiske Råds Sekretariat og leder af Socialkommissionens sekretariat.