Voksenuddannelse i fokus

 

Tirsdag den 29. september afholdes et halvdagsseminar, fra kl. 12 – 17 på Hotel Hafnia i Torshavn, om voksenuddannelse og betydningen af brede uddannelsestilbud til voksne, muligheder for kompetenceudvikling og livslang læring.

Formålet med dette seminar er at sætte fokus på voksenuddannelse (VU) som særskilt prioriteringsområde. Inkluderet heri er betydningen af grundlæggende læse- og skrivefærdigheder (alfabetisering) samt integration. For at skabe større bevidsthed omkring organisering og prioritering af voksenuddannelsesområdet, får deltagere mulighed for at høre oplæg om blandt andet nordisk og EU-politik og rekommandationer for voksenuddannelse, nordisk strategi  for voksenlæring, samt oplæg om hovedresultaterne i de nordiske PIAAC undersøgelser. PIAAC er en forkortelse for ”Programme for the International Assessment of Adult Competencies”. Udover disse præsentationer får deltagere mulighed for at få et overblik over VU på Færøerne, og der bliver lejlighed til at diskutere oplæggene samt status og behov for voksenuddannelse på Færøerne. Nordiske og færøske oplæg bliver efterfulgt af rundbordsdiskussion og resultater fra grupper samles i plenum. Målgruppen er arbejdsmarkedets parter, myndigheder, aktører indenfor voksenuddannelse og alle med interesse for området og livslang læring. Nærmere oplysninger og program bliver lagt ud på kalenderen på NVLs hjemmeside og på www.setur.fo