Voksenuddannelse under forberedelse

Landsstyret på Færøerne har sat sig det mål, at koordineret voksenuddannelse og voksenlæring skal prioriteres.

 

I den forbindelse har regeringen nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og forberede et muligt samarbejde med arbejdsmarkedets parter omkring voksenuddannelse og etablering af et arbejdsmarkedscenter. Arbejdsgruppens næste opgave bliver at tage initiativ til samarbejde med forskellige interessenter på det færøske arbejdsmarked for at undersøge, om der blandt dem er interesse for at indgå i et samarbejde med myndigheder omkring etablering af koordineret voksenuddannelse. Dertil skal arbejdsgruppen kortlægge behov for voksenlæring og arbejdsmarkedsuddannelser i et bredt perspektiv.