Voksenuddannelse – vigtigt med en chance til

Politikeres holdning til voksenuddannelse på Færøerne, og betydningen af vejledning og gode rammer for voksenlæring.

 
Sti på fjeldet med varder eller milepæle til at markere retningen. Der er brug for en klar retning for færøsk voksenuddannelse med politisk prioritering samt de nødvendige økonomiske ressourcer. Foto: privat. Sti på fjeldet med varder eller milepæle til at markere retningen. Der er brug for en klar retning for færøsk voksenuddannelse med politisk prioritering samt de nødvendige økonomiske ressourcer. Foto: privat.

Voksenuddannelse – vigtigt med en chance til

Politisk debat i Lagtinget og etablering af et system for validering er to af de begivenheder, som 2019 bød på indenfor voksenuddannelse. I årets sidste artikel fra Færøerne ser DialogWeb på de politiske strømninger indenfor voksenuddannelse. Vi spørger også studievejlederen og direktøren om, hvad der skal til, for at voksenuddannelsen skal fungere. 

Politisk debat

I april i år var der debat i Lagtinget om voksenuddannelse. Debatten tog udgangspunkt i en betænkning med den daværende regerings planer for området, som Kultur- og undervisningsministeriet udgav i juni 2018. 

Organiseret voksenuddannelse med alle områdets aspekter er et relativt nyt domæne på Færøerne, og det sker ikke så tit, at man politisk forholder sig til emnet. Med betænkningen og dens 8 anbefalinger kom der en række bud på, hvordan man ønskede at organisere området, hvilket politikerne med en lagtingsdebat den 2. april 2019 fik mulighed for at forholde sig til. 

Politikerne var generelt positivt stemt overfor voksenuddannelse, og flere var glade for, at lønmodtagere i Færøernes hovederhverv, fiskerierhvervet, vil kunne få formel anerkendelse for deres kompetencer uden at skulle igennem et langt uddannelsesforløb, som på forhånd vil udelukke mange. Enkelte politikere udtrykte dog en vis bekymring for mulige planer om at få arbejderne i fiskerierhvervet til at skifte branche, hvilket ville være problematisk for landets hovederhverv. Andre emner, der fyldte i debatten, var fremtidens store behov for medarbejdere på sundheds- og ældreområdet, financiering af en organiseret voksenuddannelse, og behovet for bedre uddannelsestilbud til tilflyttere på Færøerne.

Faktaboks

Link til betænkning om voksenuddannelse. Betænkningen er på færøsk. Læs her. 

Link til Vegleiðingarstovan, center for voksenvejledning, på Facebook. Læs her. 

Link til Vinnuhúsið, Den færøske arbejdsgiverforening. Læs her. 

Andre artikler i DialogWeb, der har omhandlet voksenuddannelse på Færøerne:

Læs artikel om valideringsmuligheder her.

Læs artikel om nordisk videndeling her. 

Læs artikel om validering og vejledning her.

En ændret politisk virkelighed

I en lagtingsdebat tilkendegiver politikerne deres holdninger, men en sådan debat indebærer ikke egentlige politiske forpligtelser. Og den politiske virkelighed er en anden i dag, end den var i april i år, for efter lagtingsvalget den 1. september kom en ny koalition til magten. Voksenuddannelse nævnes ikke i deres regeringsgrundlag. Trods mange forsøg har det ikke været muligt for DialogWeb at få en kommentar fra uddannelsesminister Jenis av Rana om regeringens planer for voksenuddannelse. Til gengæld har vi spurgt to erfarne aktører om, hvad de mener er vigtigt for en velfungerende voksenuddannelse. 

Vejlederen: voksenuddannelse er win-win-win

Gennem hele sin karriere har Arnbjerg arbejdet med undirvisning og vejledning. Først som højskolelærer og gymnasielærer og derefter som leder af Altjóða Skrivstovan, eller Internationalt kontor, hvor han vejledte færøske unge om udannelsesmuligheder over hele verden. Nu arbejder Holger som karrierevejleder på Vegleiðingarstovan, en forsøgsordning for især voksne uddannelses- og jobsøgende. 

Holger Arnbjerg påpeger, at uddannelse traditionelt ikke har nydt den store opmærksomhed i det færøske samfund, og den begrænsede interesse for voksenuddannelse ærgrer den erfarne skolemand.

– Voksenuddannelse er en win-win-win situation, både for den enkelte medarbejder for arbejdspladsen, der får mere kompetente medarbejdere, og for samfundet som helhed.

Men det er der desværre ikke så mange, der får øje på. Arbejdsgiverne er muligvis bekymrede for, at en efteruddannelse betyder enten højere løn, eller at medarbejderne finder et andet arbejde. Desuden har vi alt for få muligheder for voksenuddannelse, siger Holger, og nævner oplysningsforbund, VUC-center og AMU-kurser som en del af hans ønskeliste. Han er også glad for, at vi nu kan tilbyde voksne uddannelsessøgende formel validering. – Vi skal ikke gå så højt op i, hvordan de har fået deres kompetencer. Det vigtigste er, at de har kompetencerne, hvilket en svendeprøve eller andre former for prøver vil sikre i valideringsforløbet, der nu har set dagens lys på Færøerne, siger Holger Arnbjerg. 

mand1.png

Holger Arnbjerg har arbejdet med læring og undervisning gennem hele sin karriere. Nu er han voksenvejleder og arbejder med voksne uddannelses- og arbejdssøgende. Foto: privat. 

Arbejdsgiveren: Vi har allerede mange muligheder

Vi skal bruge de muligheder, vi allerede har i stedet for at kopiere vore nabolandes systemer, for det kan nemt blive til overkill for vores lille samfund, siger Marita Rasmussen, direktør i Vinnuhúsið, den færøske Arbejdsgiverforening. Hun er fortaler for, at mennesker, der er i fare for at ende udenfor arbejdsmarkedet, skal have tilbud om uddannelse.

–  Kompetence-udvikling og validering er gode og nødvendige muligheder for mennesker, der ikke har den bedste position på arbejdsmarkedet. Og det skal være muligt at blive valideret for på denne måde at komme videre. Men desværre synes vores myndigheder at have et ønske om at bygge fine slotte uden at kommunikere nok med de implicerede parter, der ikke altid er klar til disse prægtige løsninger, og så kommer der ingenting ud af arbejdet, siger Marita Rasmussen.  

dame2.jpeg

Vi har brug for voksenuddannelse og validering, men vi må tage udgangspunkt i de muligheder, vi allerede har, siger Marita Rasmussen, direktør i Vinnuhúsið, den færøske arbejdsgiverforening. Foto: privat. 

Hun nævner også al den fokus, der har været på at oprette en fond til financiering af voksenlæring, som hun ikke just er begejstret for. – Oprettelsen af en fond synes at være en betingelse, men vi kan nå langt med de systemer, vi allerede har. Vi har gode ordninger for lærlinge, og vi har arbejdsgivere, der er mere end villige til at ansætte voksne lærlinge og endda betale dem højere lønninger end det påkrævede beløb. Med nogle mindre justeringer er der mange muligheder i denne ordning, siger Marita Rasmussen til DialogWeb.