Voksenuddannelsescentre hårdt økonomisk presset, flere lukker

Flere voksenuddannelsescentre - VUC, som varetager almen voksenuddannelse i efter- og videreuddannelse af voksne, er truet af lukning.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

8 afdelinger har meldt lukning i 2019. Desuden har 13 afdelinger under 100 kursister, og beskrives af VUC Videncenter som sårbare og i medierne som lukningstruede. 

Centrene går rigtig langt for at opretholde afdelinger trods stort underskud (så længe de selv ikke rammes af for stort underskud), men er voldsomt presset på såvel den økonomiske som den faglige bæredygtighed. 

Der er flere årsager til lukningerne og den konkrete sårbare situation: 

1. Regeringen har i flere år gennemført en kontinuerlig økonomisk besparelse på 2% årligt – omprioriteringsbidrag.

2. Der er sket reformændringer. Især har oprettelse af FGU – Forberedende grunduddannelse, men også EUD reformen har påvirket VUC.

3. Den demografiske udvikling med små årgange. 

Lukningerne vil især ramme målgruppen kortuddannede og ufaglærte voksne.

Følg diskussionen om VUC situation her. 

Læs om omprioriteringsbidraget her