Voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser

 
Loven er en opfølgning på aftaler mellem regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, LO og AC om øget aktivitet på de fagspecifikke kurser. Målet er at styrke medarbejdernes faglighed og mobilitet gennem korterevarende uddannelsesforløb, der er rettet mod specifikke områder i den pågældende uddannelse.
Det har tidligere været muligt at få SVU til fagspecifikke kurser, men det blev afskaffet 1. januar 2003, da der var opstået et ønske om at sikre en mere målrettet anvendelse af de samlede midler til SVU.
Fagspecifikke kurser er erhvervsrettede undervisningsforløb af en til fire ugers varighed. Formålet med kurserne er faglig ajourføring og opkvalificering for personer, der tidligere har taget en videregående uddannelse. De fagspecifikke kurser afsluttes ikke med eksamen, og er således ikke formelt kompetencegivende.
Genindførelsen af SVU til fagspecifikke kurser betyder at de, som har en videregående uddannelse, får mulighed for at få støvet fagligheden af, få ny inspiration og komme videre inden for deres fag. Faggrupper som fx pædagoger, lærere og sygeplejersker får mulighed for at gennemføre korterevarende efteruddannelsesforløb, der er rettet mod områder inden for deres oprindelige uddannelse.
Ikrafttrædelse: 1. juli 2008.
www.uvm.dk/08/kurser.htm?menuid=6410