Voksenvejledning på Færøerne – italesættelse af uudtalte drømme

En uafhængig voksenvejledning er en nødvendig og tiltrængt mulighed for voksne uddannelsessøgende, siger vejleder Kristianna Mortansdóttir, der siden oktober 2019 har arbejdet som leder for den nyligt åbnede Vegleiðingarstovan, eller Voksenvejledning.

 
Kristianna Mortansdóttir arbejder som leder af den nye Voksenvejledning på Færøerne. Foto: Vegleiðingarstovan Kristianna Mortansdóttir arbejder som leder af den nye Voksenvejledning på Færøerne. Foto: Vegleiðingarstovan

Uafhængig voksenvejledning nødvendig

Kristianna Mortansdóttir har det overordnede ansvar for Voksenvejledningen. Hun påpeger, at der længe har været mangel på en uafhængig voksenvejledning, selv om der allerede findes muligheder for vejledning på skoler og gymnasier, samt enkeltstående tilbud med arbejdspladser og institutioner som afsender. Disse tilbud er kendetegnet ved deres fokus på modtagergruppen: skole- eller gymnasieelever, unge mennesker, der skal til at bestemme sig for valg af uddannelse, eller arbejdsløse. Men efter mange år på arbejdsmarkedet er det ikke nogen selvfølgelighed at opsøge vejledning på folkeskoler eller gymnasier, hvis et ønske eller et behov for videreuddannelse skulle melde sig.

– For dem, der er gået ud af skolen efter folkeskolens obligatoriske ni år, og som siden har været på arbejdsmarkedet, kan det være svært at gennemskue, hvilke muligheder de har for videreuddannelse. Med en uafhængig voksenvejledning bliver tilgangen til information mere tilgængelig for flere, og især for dem, der ikke har noget direkte tilhørsforhold til et uddannelsessted, og derfor virkelig har brug får en sådan vejledning, siger Kristianna.

Mangfoldig brugerskare

Hvad er så den typiske profil, der benytter sig af Voksenvejledningen? Det er ifølge Kristianna ikke så nemt at sætte mærkat på brugerne, for hidtil har brugerskaren været mangfoldig: Unge, der ønsker ønsker at komme i gang med en uddannelse, voksne, der ønsker vejledning for at komme videre, tilflyttere, arbejdsløse, og sågar også frustrerede mødre, der ønsker hjælp med at skubbe deres kære børn i uddannelsesmæssig retning.

Tilgængelighed og inklusion

Voksenvejledningen har til huse i et hyggeligt og indbydende hus midt i Torshavn, der er nemt at komme til, samtidig som placeringen er diskret. Den diskrete placering er ifølge Kristianna ikke uvæsentlig, og i nogle tilfælde kan det kræve overvindelse at opsøge Voksenvejledningen. - I et lille samfund, hvor alle kender alle, kan bekymringen for, hvad andre mon tænker om eventuelle planer for uddannelse, være tungtvejende og til syvende og sidst få voksne til at holde sig væk, siger Kristianna.

Vegleidingarstovan.jpg
Voksenvejledningens beliggenhed midt i Torshavn gør tilgængeligheden bedre. Foto: privat

Voksenvejledningens medarbejdere arrangerer regelmæssigt vejledning på forskellige steder i landet, så også de, der bor udenfor hovedstaden, har god adgang til tilbuddet, og e-vejledning med to ugentlige chat-sessioner er også med til at gøre vejledningen tilgængelig.

Kristianna understreger vigtigheden af social inklusion, der er en central del af vejledningen. Nogle kan have enten psykiske eller fysiske udfordringer, og de skal selvfølgelig også have mulighed for vejledning. – Med e-vejledning mister vi ansigt til ansigt kontakten, men på den anden side inkluderer vi flere mennesker, der måske ikke ville opsøge os gennem de traditionelle indgange. Og en chat-session kan jo være en begyndelse på at realisere den uindfriede drøm om uddannelse, der for mange viser sig at have eksisteret længe, siger Kristianna.

Begrænset kendskab til mulighederne

Generel information om vejledningens muligheder hører med til projektlederens jobbeskrivelse, og denne opgave har ifølge Kristianna også stor betydning, da man på Færøerne endnu ikke er nået særlig langt med voksenlæring og livslang læring.

Fakta

Kristianna Mortansdóttir er cand.mag. i spansk og religionshistorie og har taget en Master i voksenvejledning på Færøernes Universitet. Denne vejlederuddannelse er et konkret eksempel på det nordiske samarbejde i praksis. Læs DialogWebs artikel fra 2015 om uddannelsen.

En informationsvideo om Voksenvejledningen. Videoen er på færøsk:
Vegleiðingarstovan 

Andre artikler i DialogWeb om voksenvejledning på Færøerne:
Voksenuddannelse – vigtigt med en chance til
Validering og vejledning på Færøerne – med Norden som sparringspartner 

- Desværre tror mange, at de for at kunne opsøge Voksenvejledningen skal have et præcist billede af, hvilke planer de har for uddannelse. Men det er jo ikke sådan, det fungerer, og som vejleder er det min opgave at guide, så vores brugere bliver mere bevidste om deres muligheder. I samtalen kommer idéer frem, og folk kan sætte ord på deres drømme og deres styrker. I nogle tilfælde ved de præcis hvat de vil, men har ingen idé om, hvordan de når deres mål. De beslutter muligvis at føre deres planer ud i livet, eller de erkender, at dette alligevel ikki var, hvad de havde tænkt sig. Og så er de under alle omstændigheder kommet et skridt videre, siger Kristianna Mortansdóttir.

Voksenvejledning en del af voksenuddannelsen

Et ønske om at udvikle og koordinere vejledning, der vedrører uddannelses- og erhvervsmuligheder danner politisk grundlag for beslutningen om at oprette Voksenvejledningen, hvis første leveår foregår på forsøgsbasis. Og ifølge Jenis av Rana, der siden september 2019 har været minister for uddannelsesanliggender, vil vejledningen også eksistere efter dens første år. Denne mulighed skal fortsætte og vil blive et af flere tilbud i voksenuddannelsen, der i fremtiden skal udvides, meddeler uddannelsesminister Jenis av Rana i en kort samtale med DialogWeb.