Voksne med svak grunnkompetanse - først ut og sist inn i arbeidslivet

Ny undersøkelse fra Frisch-senteret viser at voksne som ikke har fullført videregående opplæring er de som først falt ut av arbeidslivet under koronakrisen. De kommer også sist i arbeid igjen etter permitteringer.

 
Foto: Edu Lauton Foto: Edu Lauton

Dette ble belyst på en digital kompetansefrokost hos Kompetanse Norge den 8. desember.

- Er det håp for voksne med svak grunnkompetanse?

Dette spørsmålet ble diskutert i panelet som besto av direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og seniorforsker Oddbjørn Raaum fra Frischsenteret.

Under krisen har det vist seg at de som mangler grunnkompetanse har størst vanskeligheter med å delta i opplæring, på jobb markedet og i samfunnslivet generelt. Yrker med få krav til kvalifikasjoner opplever høyest ledighet og permitteringer. De hardest rammede bransjene er blant annet overnattings- og serveringsnæringen, varehandel og kultur, underholdning og fritidsaktiviteter. Blant tiltakene som hjelper er styrking av grunnleggende ferdigheter og tilrettelagte muligheter for å fullføre videregående opplæring.

Les mer her

Opptak fra arrangementet: Kompetansefrokosten på Facebook-siden til Kompetanse Norge