Voksne ønsker mer kunnskap

 

Aktuelt bærekraftsymposium på Island om voksne og utdanning for bærekraft

Unesco har vedtatt sin globale aksjonsplan, GAP, (Japan , november 2014) og fra 2016 skal FNs 17 bærekraftmål fungere som verdens felles arbeidsplan for samfunnsutvikling.
Utdanning og kunnskap er helt essensielt i planene.

Nordisk Ministerråd bidro i 2014 til at 19 voksne, nordiske voksenpedagoger fikk ny kunnskap gjennom piloten Kunnskap for bærekraftig utvikling. Den er avsluttet og evaluert. Hva nå?
Unescos aksjonsplan, FNs bærekraftmål og evalueringen av piloten er bakgrunnen for et symposium på Island 9 oktober. Hva kan vi lære av hverandre i Norden? Hva kan vi bli gode på sammen? Hva med en Nordisk aksjonsplan for utdanning? 

Læs mer