Voksnes læring og inkludering i samfunns- og arbeidsliv

NORDISK KONFERANSE I BERGEN 13 - 14 NOVEMBER 2017

 

31-03-2017
Start: 13-11-2017 11:00

Slut:    14-11-2017 14:00
integrering voksnes læring

Nordisk konferanse i Bergen 13 - 14 november 2017

Alle nordiske land står overfor de samme og nye kompetansepolitiske, kulturelle og sosiale utfordringene. Det krever nye svar, alternative perspektiver, samhandling og løpende erfaringsdeling på tvers av sektorer, fag og politikk.

Det norske Kunnskapsdepartementet, Nordisk ministerråd og Nordisk nettverk for voksnes læring/NVL inviterer til nytenkende konferanse om voksnes læring.

Konferansen skal inspirere nordiske myndigheter og fagmiljøer i deres utvikling av praktisk politikk.

Vi møtes i Bergen i to dager for å hente ny innsikt og diskutere hvordan voksnes læring kan bidra til å fremme inkludering og forebygge mot utenforskap. Dette står høyt på agendaen til regjeringer i alle nordiske land, og har derfor høy prioritet i det nordiske samarbeidet.

Konferanseside:
En egen konferanseside oppdateres kontinuerlig med nytt mareriell om konferansens aktiviteter. Besøk konferansesiden.

Konferansen på Twitter: #Voksin17

Gegistrering er avsluttet - det er 230 registrerte deltaker fra alle de nordiske landene. 

Kontakt vedrørende registrering/avregistrering: Albert Einarsson

All informasjon om konferansen finnes på på konferansesiden
 

Studiebesøk:
Arrangøren vil organisere studiebesøk i formiddagen 13. november før konferansen begynner, i tidsrommet kl. 9.00 – 11.30. Det vil bli arrangert transport til studiebesøk og tilbake til konferansehotellet. Informasjon om studiebesøk sendes til de som svarer positivt på spørsmålet om studiebesøk ved registrering til konferansen. Nærmere informasjon om alternativer for studiebesøk blir lagt ut på konferansesiden på nvl.org. 
 
Study visit:
Organisers will offer a possibility to visit an adult education organisation working with integration in Bergen area during the morning of November 13 at 9.30-11.00. Transportation to and from the conference hotel will be provided. 
Information about the study visit will be send to those who have expressed their potential interest in the registration. Further information about the study visits will be published on the conference web page at nvl.org.

 

Konferansen på Twitter: #Voksin17

Program - Voksnes læring og inkludering (152,69 KB)

Invitasjon: Invitasjon (676,78 KB)

Kutsu: Kutsu (755,48 KB)

Praktisk informasjon: Praktisk informasjon_ (72,39 KB)