Voksnes læring

 

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted. Den omfatter formell og uformell opplæring, læring i arbeidslivet, realkompetanse og norsk for innvandrere. Statistikken er basert på tallmateriale fra offentlige registre og spørreundersøkelser Vox og andre har gjort.

Se tallene i statistikkbanken:
http://status.vox.no/webview/