Voksnes læring i Norge i 2014

 

Vox-speilet er en årlig publikasjon der du finner statistikk om voksnes deltakelse i opplæring. Nå er 2014-utgaven klar! Her finner du blant annet oversikt over opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, opplæring i studieforbund, opplæring i kriminalomsorgen og opplæring gjennom Nav. Blant annet kan du lese at Antall avlagte «Norskprøve 3» økte med 25 prosent for muntlig og 30 prosent for skriftlig fra 2012 til 2013. Du kan også lese om at i 2013 deltok rundt halvparten av innsatte i norske fengsler i opplæring gjennom kriminalomsorgen.

Les Vox-speilet 2014 her