Voksnes læring - kompetencer til bæredygtig turisme, Ø-konferanse 2015

 
Bornholm 27.-28. maj 2015
Nordisk Ministerråd har fokus på fastholdelse og udvikling af nordiske yderområder. NVL’s nordiske Ø-netværk har med dette fokus arbejdet med de tre ø-områders erfaringer, behov og interesser for kompetenceudvikling, der kan fremme og fastholde øernes udvikling. Udvikling af bæredygtig turisme er et fælles potentiale for de tre områder. På konferencen diskuteredes og udvikledes forslag til konkrete tiltag, der kan fremme en nødvendig og virksom kompetenceudvikling i forhold til bæredygtig turisme.

 

Resurser

Konferensens twitter-tag var #Hållbart2015