Vox deler ut 105 millioner til basisopplæring av voksne i arbeid

 

Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)  fortsetter med økte tildelinger til opplæring i lesing, skriving, regning og data for ansatte i private og offentlige virksomheter. Les mer om hvordan man får ansatte med på kurs og hvordan man lager godt kursinnhold.

Les mer på Vox.no