Vox-speilet 2014 er klart

 

Speilet er Vox årlige publikasjon som inneholder statistikk om voksnes deltakelse i opplæring, blant annet opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, opplæring i kriminalomsorgen og opplæring gjennom Nav. 

Läs mer