Vox-speilet, nye tall om voksnes deltakelse i opplæring

 

• Antall kandidater som går opp til avsluttende Norskprøve 2 har økt med 38 prosent fra 2007 til 2008
• 6237 voksne var registrert med bestått sluttkompetanse i videregående opplæring i 2008.
• Seks av ti som oppnådde ønsket sluttkompetanse, fikk fag-/svennebrev innen helse- og sosialfag i 2008.
• 56 443 voksne (31 år og eldre) studerte ved norske universiteter og høyskoler i 2008.
• 9500 deltakere er registrert på BKA-kurs siden programmets opprettelse i 2006. Halvparten har deltatt på kurs i grunnleggende lesing og skriving, enten i kombinasjon med opplæring i data og regning eller på rene lese- og skrivekurs.  45 prosent har deltatt på rene datakurs.

Les mer: www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=4839&epslanguage=NO