Voxilta uusia lukuja aikuisten osallistumisesta koulutukseen

 

• Norjan kielen 2. loppukokeeseen osallistuvien määrä oli noussut 38 % vuodesta 2007 vuoteen 2008.
• 6237 aikuista suoritti loppuun toisen asteen opinnot vuonna 2008.
• Aikuisten suorittamista toisen asteen tutkinnoista 60 % oli sosiaali- ja terveysalan tutkintoja.
• 56 443 aikuista (31-vuotiaat ja sitä vanhemmat) opiskeli norjalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa vuonna 2008.
• 9500 osallistujaa on ilmoittautunut perustaitokurssille sen jälkeen, kun aikuisten perustaito-ohjelma käynnistettiin vuonna 2006. Puolet osallistujista on osallistunut luku- ja kirjoitustaitokursseille tai kursseille, jossa luku- ja kirjoitustaidon lisäksi opetellaan laskutaitoja tai tietotekniikkataitoja. Osallistujista 45 % on osallistunut tietotekniikkaopetukseen.

Lisätietoa (norjaksi): www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=4839&epslanguage=NO