Vær en kritisk modtager!

 

Øyvind Brandt, Informasjonskontoret for Folkhøgskolen:

Vær en kritisk modtager!

De norske folkehøjskoler spiller en stor rolle i forhold til den norske uddannelsespolitik og opdragelsen af nordmændene til at være aktive medborgere. Det viser blandt andet projekt ’Mottakerplakaten‘, en national ungdomskonference om medier

Tallerkenen med rundstykker og ost bliver skubbet væk for at give plads til at gestikulere.
»Medierne udvikler sig med den teknologiske udviklingen og bliver hele tiden presset med hensyn til tid og ressourcer. Det betyder, at det bliver lagt over på modtagerne at lave en medieetisk vurdering af det, der bliver skrevet eller sagt« forklarer Øyvind Brandt.
Han er leder af det norske informationskontor for folkhøgskoler og på hans initiativ stod kontoret sidste år bag en meget rost konference om, hvordan man som modtager kan blive bedre til at vurdere den information, vi modtager fra de trykte og elektroniske medier.

En lægmandskonference for unge

Målet med konferencen var givet: Der skal formuleres en tekst til en plakat, som skal gøre modtagerne af mediernes informationsstrøm mere opmærksomme og dermed kritiske.
Så det var med det i baghovedet, at en gruppe unge studerende mellem 18 og 31 år fra norske universiteter og folkehøjskoler i marts 2005 satte sig ned for at diskutere sig frem til en række kritiske spørgsmål til medierne om blandt andet kildekritik, sproget som magtmiddel og afsender/modtagerforhold.
»De unge fik en dag – og en nat, som også blev brugt! - til at diskutere sig frem til en række spørgsmål, som eksperterne skulle besvare i en åben høring den næsten dag. Medieeksperterne havde hver 20 minutter til at svare på ’deres‘ spørgsmål. De fik ikke lov til at bruge tid til at fortælle hele deres historie og CV, de skulle udelukkende svare præcist på de spørgsmål, de fik,« uddyber Øyvind Brandt.

De syv punkter

Efter således at have fået den baggrundsinformation de ønskede, trak de unge lægfolk sig tilbage for at drøfte informationerne og formulere et slutdokument med anbefalinger til mediebrugere, politikere, journalister og medieeksperter.
Syv punkter, endte de unge med at formulere. Syv punkter, der skal minde om, at man skal være bevidst, reflekterende og kritisk, når man bruger dagens medier.
Pointerne er siden blevet trykt som en plakat, Mottakerplakaten, med overskriften: Vær en kritisk modtager.
Plakaten er sendt til alle ungdomsskoler, gymnasier, folkehøjskoler, universiteter, folkebiblioteker og til redaktioner og politikere.
»Det gik fantastisk godt,« smiler Øyvind Brandt glad.
Projektet har fået megen opmærksomhed, og overalt er plakaten og de unges bud på en mere kritisk tilgang til mediestrømmen blevet taget godt i mod.
Øyvind Brandt påpeger, at det var vigtigt, at man undgik løftede pegefingre.
»Vi vil ikke skælde nogen ud. Men vi ønsker, at plakaten skal bruges som et demokratisk værktøj, og vi håper at få den ind i relevante lærebøger.«
Samtidig planlægger Informasjonskontoret for Folkhøgskolen at lave en medieetisk konference på nordisk niveau.
»Hvilket jo er meget aktuelt præcist nu med diskussionerne om Muhammed-tegninger,« som Øyvind Brandt siger.

Folkehøjskolernes demokratiske værdi

For ham er det helt naturligt, at det er ham og Informasjonskontoret for Folkhøgskolen, der tager initiativet til sådan en konference.
Omkring 12 procent af en norsk årgang runder nemlig en folkehøjskole. Kurserne varer typisk et år, og finansieringen er ikke afhængige af forældrenes indtægt.
»I 1997 kom der en Stortingsbeslutning om, at man kan få studiefinansiering i op til to år, samtidig får man tre konkurrencepoint, som efterfølgende kan bruges til at søge ind på en videregående uddannelse,« fortæller Øyvind Brandt.
Overordnet har folkehøjskolerne efter hans mening tre formål:
»At udvikle eleverne personligt/eksistentielt, fagligt og politisk. Og den sidste indsats vil vi faktisk gerne gøre lidt mere ved. Vi vil gerne være med til at uddanne eleverne til aktive medborgere. Og mediekonferencen er en af måderne at gøre det på.«

Vil du hører mere om Mottakerplakaten eller udveksle erfaringer med Øyvind Brandt, kan du skrive til ham på: oyvind(ätfolkehogskole.no

Les også:

Mottakerplakatens syv punkterØyvind Brandt
Øyvind Brandt