Væsentlige ændringer og stor indsats på VEU-området i DK

 
Ønsket om at forbedre rammebetingelserne for at gennemføre voksen- og efteruddannelse, skal ses i relation til den styrkede indsats med at opsøge og tilbyde især mindre og mellemstore virksomheder og kortuddannede vejledning og rådgivning om uddannelse. I øjeblikket gennemføres et udbud mellem uddannelsesinstitutionerne, der skal føre til, at der dannes ca. 20 voksenvejledningsnetværk, der skal forestå denne indsats. Det skal også ses i forlængelse af den netop gennemførte lovændring, der giver alle borgere muligheder for at vurderet deres (real)kompetencer i relation til alle voksen- og efteruddannelser fra AMU til Diplomniveau.
Flere initiativer støtter udvikling af individuel kompetencevurdering (IKV), bl.a.
- Etablering af et nationalt videncenter for realkompetence vurdering med
det formål at udvikle, formidle viden om og styrke anvendelsen af IKV
- Udvikling af kompetencemapper, der skal hjælpe borgere med af dokumentere deres praktiske og teoretiske færdigheder. Mappen findes i elektronisk form så den løbende kan opdateres og kan findes på www.minkompetencemappe.dk
- Håndbog til udbydere af individuel kompetencevurdering med en beskrivelse af lovgivningen, forslag til procedurer og generel vejledning.
- Konference om realkompetencevurdering 23 okt.2007 kl. 10 i "Den Sorte Diamant", København.flere oplysninger: www.konferencer.net