Vuoden 1982 ikäluokan opinnot tilastoina

 
Kesäkuun 3. päivänä ilmestyi Islannin tilastokeskuksen laatima raportti vuonna 1982 syntyneiden islantilaisten suorittamista opinnoista. Tutkimuksessa käytetyt tiedot olivat vuodelta 2006, jolloin tutkittavaan ikäluokkaan kuuluvat täyttivät 24 vuotta. Tuolloin 62,1 % heistä oli suorittanut jonkin peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Noin kolmasosa ikäluokasta oli aloittanut toisen asteen opinnot muttei suorittanut niitä loppuun, kun taas 5,1 % ei ollut opiskellut lainkaan peruskoulun jälkeen. Tilastojen mukaan naisten suhteellinen osuus tutkinnon suorittaneista on miehiä suurempi. Pääkaupunkiseudulla asuvista suurempi osa on suorittanut tutkinnon kuin maalla asuvista. Naisista 60 % on suorittanut lukion, kun taas miehistä 60 % on valmistunut ammattikoulusta.
Uutinen englanniksi: www.statice.is/Pages/444?NewsID=3496