Vuoden 2007 Eurostat-tilasto: Työ keskeinen tekijä aikuisten oppimisessa

 

Norjan tilastokeskus on julkistanut Norjaa koskevat tiedot Eurostatin eurooppalaisesta aikuisten oppimisen tutkimuksesta (Adult Education Survey 2007, AES). Tutkimuksessa todetaan: ”Yli puolet työssä olevista oli osallistunut opiskelutoimintaan kuluneen 12 kuukauden aikana, kun taas vain yksi viidestä työelämän ulkopuolella olevista oli opiskellut. Työssä olemisella on siis myönteinen vaikutus aikuisten opiskeluaktiivisuuteen. Toisaalta reilu neljäsosa niistä, jotka haluaisivat opiskella lisää, koki liiat työkiireet tärkeimmäksi opiskelua estäväksi syyksi."
Tutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset, joihin kannattaa paneutua tarkemmin, ovat:
- Työ on tärkeä tekijä aikuisten osallistumisessa organisoituun opiskelutoimintaan
- Yhä useammat kokevat, että päivittäinen työ edellyttää opiskelua
- Ajanpuute vaikeuttaa aikuisten opiskelua

Lisää aiheesta (norjaksi): www.ssb.no/vol/