Vuoden 2010 globalisaatiotuista päätettiin

 
Erityisesti panostetaan nuorten kouluttautumiseen ja koulutuksen loppuun suorittamiseen. Taloudellista tukea myönnetään esim. työssäoppimispaikkoja järjestäville organisaatioille ja ammattioppilaitoksille. Tukea suunnataan myös ammatilliseen korkeakoulutukseen ja aikuiskoulutukseen.
Lisätietoa (tanskaksi).