Vuoden aikuisopiskelijan tunnustukset jaettu

 
Tämän vuoden valinnat liittyivät kokouksen teemaan, joka oli koulutus ja työelämä. Tunnustuksen saivat Husavikin osaamiskeskuksen nimeämä Jóhanna Sigríður Jónsdóttir, Sveinn Vilhjálmsson IÐAN-koulutuskeskuksesta sekä Sørlandetin oppimisverkoston Sævar Gunnarsson. Kaikki kolme palkittua saivat kunniakirjan, kukkakimpun sekä Ipadin. Heidän kertomuksistaan käy ilmi, että heillä kaikilla oppimisen tiellä on ollut vakavia esteitä ja he ovat erittäin kiitollisia oppimiskeskuksista saamastaan tuesta ja kannustuksesta. Palkitut kertoivat, että opiskelu oli vahvistanut heidän omakuvaansa ja itseluottamustaan – sen lisäksi, että se oli kartuttanut heidän osaamistaan ja sitä kautta vahvistanut heidän asemaansa työmarkkinoilla.