Vuxenpedagogik

 

NVL arbejdsgrupper om voksenpædagogik

Formål og opgave

NVL’s arbejde med voksenpædagog har til formål at fremme kvalitet i det voksenpædagogiske område gennem fokus på konkrete behov, innovation og nytænkning bl.a. indenfor områderne kompetenceudvikling af voksenlærere, udvikling af strukturer for efter- og videreuddannelse og tværsektorielle samarbejder.

Aktuelt 2012

Nordisk

Siden NVL’s oprindelige arbejdsgruppe om voksenpædagogik afsluttede sit arbejde i 2010 er arbejdet blevet videreført i samarbejde med udvalgte nordiske aktører indenfor området. Arbejdet i 2010 og 2011 er gennemført af fleksible nordiske arbejdsgrupper og forskellige nordiske samarbejdspartnere fra alle sektorer, relateret til de enkelte opgaver.  NVL’s arbejde med udvikling af voksenpædagogik er relateret til innovation.

Aktuelt i 2012 inviteres relevante aktører fra alle nordiske lande og sektorer til tre opsamlende og fremadrettede møder med det formål at afklare muligheder og interesser for etablering af nordiske kurser og efteruddannelser for nordiske voksenlærere. Årets opgave er udsprunget af NVL’s samarbejde med NCK om gennemførelsen af kortlægningen ”Den nordiske voksenlærer – formelle krav til og uddannelsesmuligheder for den nordiske voksenlærer.” Kortlægningens resultater og anbefalinger er diskuteret med praktikere på tre nationale seminarer i henholdsvis Sverige, Norge og Island, der supplerede med deres ønsker, nytænkende ideer og anbefalinger til efteruddannelse på nordisk niveau. Resultaterne fra kortlægning og seminarer danner grundlag for diskussion og ideer til gennemførelse af konkrete efteruddannelsestilbud på flere niveauer bl.a. master, diplom, kortere kurser, fagligt specifikke kurser mv. der kan supplere eksisterende uddannelser. Fokus og diskussionsområder vil bl.a. være, hvad er det særligt relevante nordiske perspektiv, uddannelsestilbud med trænende og erfaringsbaserede arbejdsformer, didaktiske voksenpædagogiske overvejelser, uddannelsestilbud der gennemføres i autentiske læremiljøer.

Det første møde gennemføres i foråret. Afhængigt af interesse og realistiske muligheder følges det første møde i løbet af efteråret op af et fælles møde med andre af NVL’s netværk og arbejdsgrupper, der arbejder med innovation og behov for voksenlærerkompetencer relateret til specifikke temaområder.

I arbejde med kortlægningen, de nationale seminarer og et forskerseminar blev strukturelle innovative tiltag til organisering af efteruddannelse af voksenlærere tydelige. NVL etablerer derfor i foråret 2012 en nordisk arbejdsgruppe med repræsentanter fra OSAAVA i Finland, projektet ”JämBredd” på Mälardalens högskola” og VUC Nordjylland. Gruppen har til opgave at diskutere og beskrive de faktorer og vilkår, der kan fremme eller hæmme denne nye form for netværksbaserede, regionale organisering af efteruddannelse for voksenlærere. Gruppen fremlægger deres arbejde på det norske formandsskabs konference om ”Innovation” i juni.

Dansk arbejde med voksenpædagogik

I 2011 blev NVL opfordret til at tage initiativ til en fortsættelse af tidligere danske voksenpædagogiske foreningers arbejde. NVL indgik samarbejde med repræsentanter fra nuværende og tidligere voksenpædagogiske foreninger med det formål at revitalisere den alment voksenpædagogiske diskussion i Danmark. Gruppen planlagde og gennemførte et velbesøgt voksenpædagogisk træf i efteråret 2011. På træffet etableredes en ny arbejdsgruppe ”Voksenpædagogisk forum”, der i samarbejde danske NVL koordinator fortsætter arbejdet.

På ”Det voksenpædagogiske forums første møde i foråret 2012, diskuteres og beskrives gruppens formål og en begyndende arbejdsplan. I efteråret gennemfører gruppen et seminar der fastlægger og planlægger gennemførelse af dels mindre regioanle seminarer i efteråret og et nyt nationalt træf i foråret 2013. Temaer der diskuteres på efterårets seminar forventes at relatere til resultaterne af trepartsforhandlingerne. 
 

Tema: Innovation
HTML
 
Verksamhetsplan 2012
HTML | PDF
 
Voksenpædagogikkens aktuelle og fremtidige potentialer og dilemmaer
Se videon och läs mer om seminariet i Köpenhamn oktober 2011: HTML